Názov
Kategória
Známka
II
III
IV
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %33 %18 %
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %20 %17 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %40 %21 %
4SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %40 %8 %
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %0 %39 %
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %45 %23 %
7BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %40 %16 %
8KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %50 %24 %
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %0 %13 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %20 %28 %
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %60 %13 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %0 %10 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %32 %8 %
14Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %80 %24 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %0 %18 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %59 %20 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %20 %20 %
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %59 %18 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %59 %18 %
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %60 %36 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %0 %18 %
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %55 %15 %
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %60 %30 %
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %0 %15 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %41 %21 %
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %45 %38 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %50 %5 %
28MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %40 %22 %
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %59 %28 %
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %40 %16 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %60 %25 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %36 %33 %
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %41 %14 %
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %82 %31 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %55 %40 %
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %0 %45 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %18 %34 %
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %86 %35 %
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %100 %44 %
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %60 %41 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %82 %38 %
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %40 %30 %
Priemer
D+37 %53 %31 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+53 %64 %40 %
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %40 %21 %
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %64 %30 %
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %40 %22 %
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %40 %43 %
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %80 %30 %
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %68 %36 %
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %82 %18 %
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %40 %33 %
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %50 %60 %
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %64 %28 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %77 %23 %
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %64 %41 %
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %80 %24 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %77 %43 %
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %40 %45 %
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %68 %47 %
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %64 %40 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %55 %55 %
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %82 %24 %
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %68 %37 %
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %100 %33 %
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %60 %51 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %64 %38 %
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %77 %26 %
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %86 %23 %
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %77 %35 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %27 %36 %
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %59 %50 %
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %55 %28 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %68 %44 %
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %55 %50 %
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %95 %70 %
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %73 %60 %
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %50 %35 %
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %55 %40 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %73 %55 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %64 %57 %
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %64 %47 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte