Názov
Kategória
Známka
II
III
IV
V
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %20 %20 %17 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %40 %21 %19 %
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %59 %18 %11 %
3Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %45 %23 %22 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %60 %13 %22 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %20 %28 %78 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %41 %14 %67 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %0 %39 %17 %
8Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %0 %10 %11 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %0 %18 %17 %
11Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %33 %18 %0 %
12Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %77 %43 %71 %
12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %82 %31 %12 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %55 %40 %22 %
14Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %0 %13 %17 %
16Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %55 %15 %32 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %45 %38 %17 %
16Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %20 %17 %17 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %36 %33 %17 %
20Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %55 %55 %50 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %50 %5 %22 %
22Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %0 %18 %17 %
22Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %100 %44 %22 %
24Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %50 %60 %38 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %41 %21 %26 %
26Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %60 %41 %22 %
27BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %40 %16 %0 %
28Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %68 %36 %22 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %0 %15 %17 %
28Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %59 %20 %22 %
28Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %60 %25 %11 %
32MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %60 %36 %28 %
33KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %50 %24 %22 %
33Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %0 %45 %6 %
35ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %32 %8 %17 %
36Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %64 %41 %17 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %77 %23 %43 %
38SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %40 %8 %0 %
Priemer
D+37 %53 %31 %29 %
39Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %40 %43 %17 %
39Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %59 %18 %6 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %64 %30 %16 %
42Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %95 %70 %38 %
43Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %59 %28 %22 %
43Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %80 %30 %22 %
43Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %40 %16 %6 %
43Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %86 %35 %35 %
47Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %40 %22 %39 %
47Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %40 %21 %26 %
47Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %80 %24 %0 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %18 %34 %22 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %82 %38 %8 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %60 %30 %4 %
53Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %86 %23 %72 %
53Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %68 %44 %60 %
53Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %73 %60 %90 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %40 %33 %22 %
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %82 %18 %18 %
58Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %100 %33 %53 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %64 %40 %22 %
59Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %40 %45 %17 %
61Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %68 %37 %18 %
61Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %40 %30 %56 %
63BIONT, a.s.
štátna
D+53 %64 %40 %0 %
63Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %60 %51 %36 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %68 %47 %17 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %64 %38 %44 %
67TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %64 %28 %17 %
68Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %77 %35 %24 %
68Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %82 %24 %33 %
70MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %40 %22 %21 %
70Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %55 %50 %33 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %80 %24 %6 %
72Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %77 %26 %42 %
74Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %59 %50 %49 %
74Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %55 %40 %94 %
76Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %55 %28 %69 %
77Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %64 %47 %88 %
78Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %27 %36 %32 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %73 %55 %57 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %64 %57 %58 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %50 %35 %43 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte