Názov
Kategória
Známka
I
III
V
1BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %40 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %33 %0 %
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %0 %6 %
3Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %40 %6 %
5Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %59 %11 %
5Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %0 %11 %
7Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %82 %12 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %0 %17 %
8Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %45 %17 %
8Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %0 %17 %
8Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %0 %17 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %0 %17 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %40 %19 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %68 %22 %
14Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %59 %22 %
14KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %50 %22 %
14Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %60 %22 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %50 %22 %
14Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %40 %22 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %55 %22 %
14Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %45 %22 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %80 %22 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %100 %22 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %77 %24 %
Priemer
D47 %44 %25 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %41 %26 %
26MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %60 %28 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %40 %39 %
28Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %73 %57 %
29Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %41 %67 %
30Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %77 %71 %
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %20 %78 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte