Názov
Kategória
Známka
I
III
V
VI
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %77 %24 %7 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %88 %67 %
3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %41 %67 %0 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %86 %72 %20 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %50 %22 %0 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %27 %32 %18 %
4Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %77 %43 %11 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %55 %69 %13 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %55 %50 %50 %
10Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %0 %11 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %55 %33 %44 %
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %68 %22 %22 %
12Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %59 %49 %7 %
14Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %36 %17 %18 %
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %60 %36 %7 %
15Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %40 %26 %13 %
15Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %68 %60 %67 %
15Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %50 %43 %0 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %0 %17 %0 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %73 %90 %13 %
21Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %55 %94 %30 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %64 %17 %55 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %40 %39 %11 %
23Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %68 %18 %18 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %64 %58 %17 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %80 %6 %0 %
26Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %40 %17 %0 %
26Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %0 %17 %0 %
29Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %40 %22 %27 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %100 %53 %13 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %64 %22 %13 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %59 %11 %0 %
33Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %77 %71 %61 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %55 %22 %22 %
33Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %77 %42 %44 %
33Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %20 %17 %44 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %0 %6 %19 %
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %50 %38 %39 %
37Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %80 %22 %25 %
37Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %82 %33 %13 %
41Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %73 %57 %17 %
41Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %95 %38 %50 %
41Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %0 %17 %0 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %82 %12 %0 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %40 %17 %44 %
46Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %64 %44 %50 %
47DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %0 %17 %18 %
47Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %60 %22 %18 %
47Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %60 %11 %0 %
50Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %60 %22 %0 %
51Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %64 %16 %28 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %68 %17 %13 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %41 %26 %0 %
51Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %18 %22 %22 %
51Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %100 %22 %13 %
Priemer
D+49 %53 %29 %19 %
56Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %82 %18 %0 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %40 %6 %18 %
58Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %45 %17 %33 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %32 %17 %0 %
60TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %64 %17 %67 %
61BIONT, a.s.
štátna
D+31 %64 %0 %13 %
61Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %55 %32 %50 %
63Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %82 %8 %0 %
64Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %40 %56 %0 %
65BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %40 %0 %13 %
65Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %45 %22 %22 %
67Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %59 %22 %0 %
67Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %86 %35 %0 %
69Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %40 %19 %0 %
70Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %20 %78 %18 %
71Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %0 %17 %17 %
71MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %40 %21 %0 %
71SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %40 %0 %0 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %33 %0 %17 %
75Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %59 %22 %17 %
75Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %20 %17 %13 %
75Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %59 %6 %22 %
78Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %60 %4 %40 %
78MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %60 %28 %17 %
80KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %50 %22 %18 %
80Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %80 %0 %18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte