Názov
Kategória
Známka
I
II
VI
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %17 %
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %18 %13 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %0 %
4SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %36 %0 %
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %17 %
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %22 %
7BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %13 %
8KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %18 %
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %0 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %18 %
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %0 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %0 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %33 %0 %
14Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %42 %18 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %0 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %17 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %3 %44 %
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %38 %22 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %0 %
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %17 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %0 %
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %18 %50 %
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %43 %40 %
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %30 %18 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %0 %
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %33 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %0 %
28MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %58 %0 %
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %41 %0 %
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %18 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %30 %0 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %19 %18 %
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %0 %
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %0 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %22 %
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %19 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %42 %22 %
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %41 %0 %
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %13 %
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %28 %18 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %43 %0 %
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %52 %0 %
Priemer
D+49 %37 %19 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+31 %53 %13 %
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %42 %13 %
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %39 %28 %
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %11 %
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %38 %0 %
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %25 %
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %22 %
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %49 %0 %
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %27 %
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %25 %39 %
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %56 %67 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %35 %11 %
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %34 %55 %
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %59 %0 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %61 %
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %51 %44 %
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %53 %13 %
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %51 %13 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %20 %50 %
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %57 %13 %
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %52 %18 %
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %50 %13 %
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %53 %7 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %55 %50 %
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %59 %44 %
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %45 %20 %
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %7 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %66 %18 %
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %60 %7 %
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %63 %13 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %45 %67 %
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %58 %44 %
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %50 %
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %45 %13 %
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %80 %0 %
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %60 %30 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %17 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %74 %17 %
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte