Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %47 %67 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %74 %57 %17 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %55 %17 %
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %60 %40 %30 %
5Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %80 %35 %0 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %45 %60 %13 %
7Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %70 %50 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %58 %50 %44 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %45 %44 %67 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %63 %28 %13 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %60 %50 %7 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %66 %36 %18 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %35 %7 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %45 %23 %20 %
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %59 %26 %44 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %55 %38 %50 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %53 %51 %7 %
18Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %50 %33 %13 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %52 %37 %18 %
20Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %57 %24 %13 %
21Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %20 %55 %50 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %51 %40 %13 %
23Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %53 %47 %13 %
24Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %51 %45 %44 %
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %43 %61 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %59 %24 %0 %
27Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %34 %41 %55 %
28Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %35 %23 %11 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %56 %28 %67 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %25 %60 %39 %
31Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %33 %27 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %49 %18 %0 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %36 %22 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %30 %25 %
35Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %38 %43 %0 %
36Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %22 %11 %
37Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %39 %30 %28 %
38Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %42 %21 %13 %
39BIONT, a.s.
štátna
D+31 %53 %40 %13 %
Priemer
D+49 %37 %31 %19 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %52 %30 %0 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %43 %38 %0 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %28 %41 %18 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %44 %13 %
44Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %41 %35 %0 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %42 %34 %22 %
46Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %45 %19 %
47Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %40 %22 %
48Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %31 %0 %
49Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %14 %0 %
50Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %19 %33 %18 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %30 %25 %0 %
52Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %16 %18 %
53Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %41 %28 %0 %
54MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %58 %22 %0 %
55Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %5 %0 %
56Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %38 %33 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %21 %0 %
58DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %30 %15 %18 %
59Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %43 %30 %40 %
60Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %18 %15 %50 %
61Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %18 %0 %
62MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %36 %17 %
63Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %18 %0 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %38 %18 %22 %
65Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %3 %20 %44 %
66Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %20 %17 %
67Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %18 %0 %
68Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %42 %24 %18 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %33 %8 %0 %
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %10 %0 %
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %13 %0 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %28 %18 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %13 %0 %
74KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %24 %18 %
75BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %16 %13 %
76Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %23 %22 %
77Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %39 %17 %
78SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %36 %8 %0 %
79Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %21 %0 %
80Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %18 %17 %13 %
81Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %18 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte