Názov
Kategória
Známka
Spolu
IV
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %70 %38 %
2Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %60 %38 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %60 %90 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %57 %58 %
5Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %55 %57 %
5Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %55 %50 %
7Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %51 %36 %
8Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %50 %49 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %50 %33 %
10Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %47 %88 %
10Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %47 %17 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %45 %6 %
12Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %45 %17 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %44 %60 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %44 %22 %
16Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %43 %71 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %43 %17 %
18Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %41 %17 %
18Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %41 %22 %
20BIONT, a.s.
štátna
D+39 %40 %0 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %40 %22 %
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %40 %22 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %40 %94 %
24Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %39 %17 %
25Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %38 %8 %
25Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %38 %17 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %38 %44 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %37 %18 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %36 %22 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %36 %28 %
29Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %36 %32 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %35 %24 %
32Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %35 %43 %
32Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %35 %35 %
35Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %34 %22 %
36Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %33 %17 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %33 %22 %
36Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %33 %53 %
Priemer
D+38 %31 %29 %
39Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %31 %12 %
40Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %30 %16 %
40Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %30 %4 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %30 %56 %
40Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %30 %22 %
44Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %28 %22 %
44Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %28 %78 %
44TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %28 %17 %
44Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %28 %69 %
48Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %26 %42 %
49Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %25 %11 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %24 %6 %
50KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %24 %22 %
50Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %24 %0 %
50Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %24 %33 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %23 %72 %
54Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %23 %22 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %23 %43 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %22 %39 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %22 %21 %
59Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %21 %26 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %21 %19 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %21 %26 %
62Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %20 %22 %
62Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %20 %17 %
64Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %18 %18 %
64Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %18 %11 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %18 %6 %
64Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %18 %17 %
64Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %18 %17 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %18 %0 %
70Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %17 %17 %
71BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %16 %0 %
71Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %16 %6 %
73DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %15 %17 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %15 %32 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %14 %67 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %13 %22 %
76Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %13 %17 %
78Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %10 %11 %
79ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %8 %17 %
79SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %8 %0 %
81Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %5 %22 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte