Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
V
1BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %40 %16 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %33 %18 %0 %
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %0 %45 %6 %
3Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %40 %16 %6 %
5Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %59 %18 %11 %
5Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %0 %10 %11 %
7Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %82 %31 %12 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %0 %39 %17 %
8Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %45 %38 %17 %
8Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %0 %18 %17 %
8Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %0 %13 %17 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %0 %18 %17 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %40 %21 %19 %
14Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %68 %36 %22 %
14Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %59 %20 %22 %
14KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %24 %22 %
14Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %60 %13 %22 %
14Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %50 %5 %22 %
14Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %40 %33 %22 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %55 %40 %22 %
14Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %45 %23 %22 %
14Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %80 %30 %22 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %100 %44 %22 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %77 %35 %24 %
Priemer
D31 %44 %27 %25 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %41 %21 %26 %
26MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %60 %36 %28 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %40 %22 %39 %
28Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %73 %55 %57 %
29Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %41 %14 %67 %
30Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %77 %43 %71 %
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %20 %28 %78 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte