Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
IV
V
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %60 %40 %94 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %45 %60 %90 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %64 %47 %88 %
4Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %10 %28 %78 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %45 %23 %72 %
6Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %16 %43 %71 %
7Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %63 %28 %69 %
8Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %11 %14 %67 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %45 %44 %60 %
10Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %74 %57 %58 %
11Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %68 %55 %57 %
12Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %52 %30 %56 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %50 %33 %53 %
14Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %20 %55 %50 %
15Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %60 %50 %49 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %38 %44 %
17Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %80 %35 %43 %
17Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %35 %23 %43 %
19Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %59 %26 %42 %
20Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %42 %22 %39 %
21Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %25 %60 %38 %
21Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %70 %38 %
23Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %53 %51 %36 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %41 %35 %35 %
25Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %58 %50 %33 %
25Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %24 %33 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %18 %15 %32 %
27Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %66 %36 %32 %
Priemer
D+38 %37 %31 %29 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %31 %36 %28 %
30Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %42 %21 %26 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %27 %21 %26 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %57 %35 %24 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %30 %36 %22 %
33Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %30 %20 %22 %
33KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %32 %24 %22 %
33Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %28 %22 %
33Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %10 %13 %22 %
33Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %22 %5 %22 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %51 %40 %22 %
33Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %48 %33 %22 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %17 %40 %22 %
33Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %42 %34 %22 %
33Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %23 %22 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %28 %41 %22 %
33Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %41 %30 %22 %
33Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %24 %44 %22 %
47MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %58 %22 %21 %
48Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %7 %21 %19 %
49Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %49 %18 %18 %
49Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %52 %37 %18 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %19 %33 %17 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %30 %15 %17 %
51ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %33 %8 %17 %
51Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %34 %41 %17 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %38 %43 %17 %
51Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %14 %39 %17 %
51Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %18 %38 %17 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %53 %47 %17 %
51Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %18 %17 %17 %
51Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %24 %18 %17 %
51TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %56 %28 %17 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %17 %13 %17 %
51Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %3 %20 %17 %
51Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %14 %18 %17 %
51Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %51 %45 %17 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %39 %30 %16 %
67Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %16 %31 %12 %
68Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %8 %18 %11 %
68Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %14 %10 %11 %
68Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %30 %25 %11 %
71Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %43 %38 %8 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %59 %24 %6 %
72Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %32 %45 %6 %
72Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %38 %18 %6 %
72Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %41 %16 %6 %
76Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %43 %30 %4 %
77BIONT, a.s.
štátna
D+39 %53 %40 %0 %
77BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %16 %0 %
77Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %42 %24 %0 %
77SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %36 %8 %0 %
77Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %15 %18 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte