Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
III
IV
V
VI
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %22 %50 %5 %22 %0 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %33 %32 %8 %17 %0 %
2SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %36 %40 %8 %0 %0 %
4Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %14 %0 %10 %11 %0 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %10 %60 %13 %22 %0 %
5Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %17 %0 %13 %17 %0 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %11 %41 %14 %67 %0 %
8DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %30 %0 %15 %17 %18 %
8Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %18 %55 %15 %32 %50 %
10BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %40 %16 %0 %13 %
10Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %41 %40 %16 %6 %18 %
12Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %18 %20 %17 %17 %13 %
13Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %49 %82 %18 %18 %0 %
13Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %8 %59 %18 %11 %0 %
13Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %38 %59 %18 %6 %22 %
13Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %24 %0 %18 %17 %0 %
13Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %14 %0 %18 %17 %0 %
13Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %15 %33 %18 %0 %17 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %30 %59 %20 %22 %17 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %3 %20 %20 %17 %44 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %42 %40 %21 %26 %13 %
21Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %7 %40 %21 %19 %0 %
21Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %27 %41 %21 %26 %0 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %42 %40 %22 %39 %11 %
24MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %58 %40 %22 %21 %0 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %45 %86 %23 %72 %20 %
26Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %45 %23 %22 %22 %
26Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %35 %77 %23 %43 %11 %
29Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %59 %80 %24 %6 %0 %
29KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %32 %50 %24 %22 %18 %
29Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %42 %80 %24 %0 %18 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %82 %24 %33 %13 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %30 %60 %25 %11 %0 %
34Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %59 %77 %26 %42 %44 %
35Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %59 %28 %22 %0 %
35Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %10 %20 %28 %78 %18 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %56 %64 %28 %17 %67 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %63 %55 %28 %69 %13 %
39Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %39 %64 %30 %16 %28 %
39Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %43 %60 %30 %4 %40 %
39Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %52 %40 %30 %56 %0 %
39Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %41 %80 %30 %22 %25 %
43Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %16 %82 %31 %12 %0 %
Priemer
D+38 %37 %53 %31 %29 %19 %
44Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %19 %36 %33 %17 %18 %
44Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %48 %40 %33 %22 %27 %
44Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %50 %100 %33 %53 %13 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %42 %18 %34 %22 %22 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %57 %77 %35 %24 %7 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %80 %50 %35 %43 %0 %
48Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %41 %86 %35 %35 %0 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %30 %68 %36 %22 %22 %
51MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %31 %60 %36 %28 %17 %
51Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %66 %27 %36 %32 %18 %
54Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %52 %68 %37 %18 %18 %
55Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %43 %82 %38 %8 %0 %
55Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %18 %45 %38 %17 %33 %
55Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %64 %38 %44 %50 %
58Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %14 %0 %39 %17 %17 %
59BIONT, a.s.
štátna
D+39 %53 %64 %40 %0 %13 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %51 %64 %40 %22 %13 %
59Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %17 %55 %40 %22 %22 %
59Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %60 %55 %40 %94 %30 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %34 %64 %41 %17 %55 %
63Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %28 %60 %41 %22 %18 %
65Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %16 %77 %43 %71 %61 %
65Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %38 %40 %43 %17 %0 %
67Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %45 %68 %44 %60 %67 %
67Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %24 %100 %44 %22 %13 %
69Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %32 %0 %45 %6 %19 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %51 %40 %45 %17 %44 %
71Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %64 %64 %47 %88 %67 %
71Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %53 %68 %47 %17 %13 %
73Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %60 %59 %50 %49 %7 %
73Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %58 %55 %50 %33 %44 %
75Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %53 %60 %51 %36 %7 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %68 %73 %55 %57 %17 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %20 %55 %55 %50 %50 %
78Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %74 %64 %57 %58 %17 %
79Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %25 %50 %60 %38 %39 %
79Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %45 %73 %60 %90 %13 %
81Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %95 %70 %38 %50 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte