Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
Priemer
D+38 %49 %37 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %64 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %45 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %56 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %16 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %34 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %20 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %18 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %55 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %40 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %58 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %59 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %3 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %51 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %43 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %25 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %18 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %60 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %39 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %48 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %41 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %30 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %38 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %17 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %42 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %8 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %45 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %32 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %19 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %30 %
1KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %32 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %52 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %66 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %42 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %10 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %28 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %41 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %68 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %30 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %14 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %31 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %15 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %74 %
1BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %53 %
1BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %29 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %42 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %51 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %53 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %18 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %24 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %50 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %57 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %63 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %45 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %42 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %35 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %53 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %57 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %60 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %49 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %43 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %33 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %59 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %41 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %10 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %38 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %22 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %58 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %7 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %8 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %27 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %80 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %36 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %24 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %52 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %17 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %14 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %14 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %41 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %11 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %16 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %30 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte