Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %3 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %7 %
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %8 %
3Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %8 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %10 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %10 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %11 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %14 %
8Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %14 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %14 %
11Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %15 %
12Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %16 %
12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %16 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %17 %
14Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %17 %
16Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %18 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %18 %
16Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %18 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %19 %
20Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %20 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %22 %
22Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %24 %
22Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %24 %
24Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %25 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %27 %
26Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %28 %
27BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %29 %
28Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %30 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %30 %
28Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %30 %
28Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %30 %
32MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %31 %
33KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %32 %
33Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %32 %
35ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %33 %
36Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %34 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %35 %
38SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %36 %
Priemer
D+38 %49 %37 %
39Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %38 %
39Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %38 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %39 %
42Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %40 %
43Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %41 %
43Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %41 %
43Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %41 %
43Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %41 %
47Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %42 %
47Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %42 %
47Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %42 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %42 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %43 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %43 %
53Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %45 %
53Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %45 %
53Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %45 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %48 %
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %49 %
58Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %50 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %51 %
59Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %51 %
61Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %52 %
61Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %52 %
63BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %53 %
63Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %53 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %53 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %55 %
67TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %56 %
68Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %57 %
68Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %57 %
70MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %58 %
70Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %58 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %59 %
72Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %59 %
74Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %60 %
74Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %60 %
76Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %63 %
77Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %64 %
78Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %66 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %68 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %74 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %80 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte