Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
III
IV
V
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %24 %100 %44 %22 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %50 %100 %33 %53 %
3Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %40 %95 %70 %38 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %45 %86 %23 %72 %
4Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %41 %86 %35 %35 %
6Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %49 %82 %18 %18 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %43 %82 %38 %8 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %57 %82 %24 %33 %
6Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %16 %82 %31 %12 %
10Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %59 %80 %24 %6 %
10Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %42 %80 %24 %0 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %41 %80 %30 %22 %
13Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %16 %77 %43 %71 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %57 %77 %35 %24 %
13Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %59 %77 %26 %42 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %35 %77 %23 %43 %
17Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %68 %73 %55 %57 %
17Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %45 %73 %60 %90 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %30 %68 %36 %22 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %52 %68 %37 %18 %
19Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %53 %68 %47 %17 %
19Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %45 %68 %44 %60 %
23BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %53 %64 %40 %0 %
23Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %39 %64 %30 %16 %
23Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %64 %64 %47 %88 %
23Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %34 %64 %41 %17 %
23Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %51 %64 %40 %22 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %55 %64 %38 %44 %
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %56 %64 %28 %17 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %74 %64 %57 %58 %
31Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %53 %60 %51 %36 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %43 %60 %30 %4 %
31Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %10 %60 %13 %22 %
31MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %31 %60 %36 %28 %
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %28 %60 %41 %22 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %30 %60 %25 %11 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %30 %59 %20 %22 %
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %41 %59 %28 %22 %
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %8 %59 %18 %11 %
37Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %38 %59 %18 %6 %
37Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %60 %59 %50 %49 %
42Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %20 %55 %55 %50 %
42Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %18 %55 %15 %32 %
42Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %17 %55 %40 %22 %
42Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %58 %55 %50 %33 %
42Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %63 %55 %28 %69 %
42Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %60 %55 %40 %94 %
Priemer
D+38 %49 %37 %53 %31 %29 %
48KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %32 %50 %24 %22 %
48Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %22 %50 %5 %22 %
48Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %25 %50 %60 %38 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %80 %50 %35 %43 %
52Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %18 %45 %38 %17 %
52Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %8 %45 %23 %22 %
54Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %27 %41 %21 %26 %
54Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %11 %41 %14 %67 %
56BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %29 %40 %16 %0 %
56Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %42 %40 %22 %39 %
56Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %42 %40 %21 %26 %
56Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %38 %40 %43 %17 %
56MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %58 %40 %22 %21 %
56Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %7 %40 %21 %19 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %48 %40 %33 %22 %
56SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %36 %40 %8 %0 %
56Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %52 %40 %30 %56 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %41 %40 %16 %6 %
56Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %51 %40 %45 %17 %
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %19 %36 %33 %17 %
68Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %15 %33 %18 %0 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %33 %32 %8 %17 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %66 %27 %36 %32 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %18 %20 %17 %17 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %10 %20 %28 %78 %
71Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %3 %20 %20 %17 %
74Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %42 %18 %34 %22 %
75DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %30 %0 %15 %17 %
75Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %14 %0 %39 %17 %
75Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %32 %0 %45 %6 %
75Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %24 %0 %18 %17 %
75Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %17 %0 %13 %17 %
75Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %14 %0 %10 %11 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %14 %0 %18 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte