Názov
Kategória
Známka
III
IV
V
VI
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E42 %0 %0 %0 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+30 %0 %0 %0 %
3Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+42 %0 %0 %0 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+26 %0 %0 %60 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-26 %20 %0 %60 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %60 %0 %60 %
7Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D42 %0 %0 %0 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D42 %0 %0 %0 %
9BPM, s.r.o.
mestská
D42 %0 %0 %0 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D42 %0 %0 %0 %
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D32 %0 %0 %0 %
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+20 %0 %0 %0 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+56 %0 %0 %0 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+52 %0 %38 %0 %
15KSP, s.r.o.
mestská
D+46 %100 %0 %60 %
16Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+42 %60 %62 %20 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+20 %0 %0 %20 %
18Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-42 %0 %0 %0 %
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-42 %0 %0 %0 %
20Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-52 %0 %0 %0 %
21Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-52 %60 %0 %0 %
Priemer
C-43 %21 %13 %12 %
22Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %0 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C42 %0 %25 %0 %
23Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %0 %0 %20 %
23Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %0 %62 %0 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %0 %
26Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C62 %0 %0 %0 %
26Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C32 %0 %25 %60 %
26TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %60 %
30Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C48 %0 %0 %0 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C24 %60 %25 %0 %
32Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+24 %60 %0 %0 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+42 %0 %0 %0 %
32Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+44 %0 %0 %60 %
35Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+42 %0 %38 %0 %
35Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+62 %60 %0 %0 %
37Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-76 %100 %25 %0 %
37Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-48 %40 %0 %0 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-52 %0 %25 %0 %
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-42 %80 %25 %20 %
40Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %80 %62 %0 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-44 %0 %0 %60 %
43Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-72 %40 %62 %0 %
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B42 %100 %0 %0 %
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+52 %40 %100 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte