Názov
Kategória
Známka
II
IV
VI
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+74 %40 %0 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B86 %100 %0 %
3Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-71 %40 %0 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-38 %80 %20 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-67 %80 %0 %
4Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-93 %0 %60 %
7Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-74 %100 %0 %
7Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-90 %40 %0 %
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-81 %0 %0 %
10Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+95 %0 %0 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+69 %60 %0 %
12Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+79 %60 %0 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+76 %0 %0 %
12Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+74 %0 %60 %
15Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %0 %0 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C64 %60 %0 %
17Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C79 %0 %0 %
17Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C67 %0 %0 %
17Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C64 %0 %60 %
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C60 %0 %60 %
21Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C81 %0 %0 %
21Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C60 %0 %20 %
21Transpetrol, a.s.
štátna
C60 %0 %0 %
24Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C90 %0 %0 %
Priemer
C-65 %21 %12 %
25Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-95 %60 %0 %
26Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-90 %0 %0 %
27Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-71 %0 %0 %
27Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-57 %0 %0 %
29Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+10 %60 %20 %
29Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+74 %0 %20 %
31KSP, s.r.o.
mestská
D+52 %100 %60 %
32Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+71 %0 %0 %
32Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+74 %0 %0 %
34Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+67 %0 %0 %
35Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D81 %0 %0 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D55 %0 %0 %
37BPM, s.r.o.
mestská
D64 %0 %0 %
38Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D81 %0 %0 %
38Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D10 %0 %0 %
40Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %60 %60 %
41Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-57 %20 %60 %
42Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+29 %0 %60 %
43Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+52 %0 %0 %
44Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+26 %0 %0 %
45MsHK Žilina, a.s.
mestská
E26 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte