Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
V
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E8 %26 %0 %0 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+19 %26 %0 %0 %
3Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+0 %52 %0 %0 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+22 %29 %0 %0 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-14 %57 %20 %0 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-31 %26 %60 %0 %
7Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D6 %81 %0 %0 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D47 %10 %0 %0 %
9BPM, s.r.o.
mestská
D19 %64 %0 %0 %
10Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D28 %55 %0 %0 %
11Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D25 %81 %0 %0 %
12Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+47 %67 %0 %0 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+22 %71 %0 %0 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+14 %74 %0 %38 %
15KSP, s.r.o.
mestská
D+19 %52 %100 %0 %
16Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+47 %10 %60 %62 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+47 %74 %0 %0 %
18Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-39 %71 %0 %0 %
18Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-47 %57 %0 %0 %
20Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-25 %90 %0 %0 %
21Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-17 %95 %60 %0 %
Priemer
C-44 %65 %21 %13 %
22Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %90 %0 %0 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C44 %81 %0 %25 %
23Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C58 %60 %0 %0 %
23Transpetrol, a.s.
štátna
C47 %60 %0 %62 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C58 %79 %0 %0 %
26Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C50 %67 %0 %0 %
26Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C58 %64 %0 %25 %
26TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C61 %60 %0 %0 %
30Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C67 %60 %0 %0 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C67 %64 %60 %25 %
32Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+67 %79 %60 %0 %
32Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+64 %76 %0 %0 %
32Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+56 %74 %0 %0 %
35Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %95 %0 %38 %
35Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+56 %69 %60 %0 %
37Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-39 %74 %100 %25 %
37Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-64 %90 %40 %0 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-67 %81 %0 %25 %
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-86 %38 %80 %25 %
40Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-47 %67 %80 %62 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-64 %93 %0 %0 %
43Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-50 %71 %40 %62 %
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B83 %86 %100 %0 %
45Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+72 %74 %40 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte