Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
V
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-86 %38 %80 %25 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B83 %86 %100 %0 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+72 %74 %40 %100 %
4Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C67 %60 %0 %0 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C67 %64 %60 %25 %
4Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+67 %79 %60 %0 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-67 %81 %0 %25 %
8Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-64 %93 %0 %0 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+64 %76 %0 %0 %
8Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-64 %90 %40 %0 %
11TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C61 %60 %0 %0 %
12Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C58 %79 %0 %0 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C58 %60 %0 %0 %
12Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C58 %64 %0 %25 %
15Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+56 %74 %0 %0 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+56 %69 %60 %0 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %95 %0 %38 %
18Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-50 %71 %40 %62 %
18Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C50 %67 %0 %0 %
20Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+47 %10 %60 %62 %
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+47 %67 %0 %0 %
20Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+47 %74 %0 %0 %
20Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-47 %67 %80 %62 %
20Transpetrol, a.s.
štátna
C47 %60 %0 %62 %
20Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D47 %10 %0 %0 %
20Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-47 %57 %0 %0 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C44 %81 %0 %25 %
Priemer
C-44 %65 %21 %13 %
28Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %90 %0 %0 %
29Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-39 %74 %100 %25 %
29Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-39 %71 %0 %0 %
31Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-31 %26 %60 %0 %
32Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D28 %55 %0 %0 %
33Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D25 %81 %0 %0 %
33Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-25 %90 %0 %0 %
35Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+22 %29 %0 %0 %
35Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+22 %71 %0 %0 %
37BPM, s.r.o.
mestská
D19 %64 %0 %0 %
37KSP, s.r.o.
mestská
D+19 %52 %100 %0 %
37Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+19 %26 %0 %0 %
40Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-17 %95 %60 %0 %
41Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-14 %57 %20 %0 %
41Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+14 %74 %0 %38 %
43MsHK Žilina, a.s.
mestská
E8 %26 %0 %0 %
44Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D6 %81 %0 %0 %
45Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+0 %52 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte