Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
V
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %20 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %20 %0 %
3Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %24 %25 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %24 %0 %
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %26 %0 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %26 %0 %
5Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %26 %0 %
8Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %30 %0 %
9Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %32 %25 %
9Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %32 %0 %
11BPM, s.r.o.
mestská
D31 %42 %0 %
11Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %42 %62 %
11Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %42 %25 %
11Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %42 %25 %
11Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %0 %
11Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %42 %0 %
11Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %42 %0 %
11Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %42 %0 %
11MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %42 %0 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %42 %0 %
11Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %42 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %42 %0 %
11Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %42 %0 %
11TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %42 %0 %
11Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %42 %0 %
11Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %42 %38 %
11Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %42 %0 %
Priemer
C-43 %43 %13 %
28Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %44 %0 %
28Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %44 %0 %
30KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %46 %0 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %46 %0 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %46 %62 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %48 %0 %
33Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %48 %0 %
35Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %52 %38 %
35Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %52 %0 %
35Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %52 %0 %
35Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %52 %25 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %52 %100 %
40Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %56 %0 %
41Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %62 %0 %
41Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %62 %0 %
43Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %62 %
44Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %72 %62 %
45Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %76 %25 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte