Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
V
VI
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %26 %0 %0 %60 %
1KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %46 %100 %0 %60 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %44 %0 %0 %60 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %26 %60 %0 %60 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %26 %20 %0 %60 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %32 %0 %25 %60 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %42 %0 %0 %60 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %44 %0 %0 %60 %
9Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %42 %60 %62 %20 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %42 %80 %25 %20 %
9Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %20 %0 %0 %20 %
9Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %46 %0 %0 %20 %
Priemer
C-43 %43 %21 %13 %12 %
13BPM, s.r.o.
mestská
D31 %42 %0 %0 %0 %
13Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %20 %0 %0 %0 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %72 %40 %62 %0 %
13Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %42 %0 %25 %0 %
13Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %80 %62 %0 %
13Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %0 %0 %0 %
13Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %42 %0 %0 %0 %
13Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %42 %0 %0 %0 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %62 %0 %0 %0 %
13Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %42 %0 %0 %0 %
13MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %42 %0 %0 %0 %
13Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %48 %0 %0 %0 %
13Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %76 %100 %25 %0 %
13Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %56 %0 %0 %0 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %30 %0 %0 %0 %
13Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %42 %100 %0 %0 %
13Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %24 %60 %25 %0 %
13Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %42 %0 %0 %0 %
13Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %24 %60 %0 %0 %
13Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %42 %0 %0 %0 %
13Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %48 %40 %0 %0 %
13Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %52 %0 %38 %0 %
13Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %42 %0 %0 %0 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %46 %0 %62 %0 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %42 %0 %0 %0 %
13Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %42 %0 %38 %0 %
13Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %32 %0 %0 %0 %
13Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %52 %60 %0 %0 %
13Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %52 %0 %0 %0 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %52 %0 %25 %0 %
13Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %62 %60 %0 %0 %
13Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %52 %40 %100 %0 %
13Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %42 %0 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte