Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
III
Priemer
C-43 %44 %43 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %22 %26 %
1KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %19 %46 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %64 %44 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %31 %26 %
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %14 %26 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %58 %32 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %61 %42 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %56 %44 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %47 %42 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %86 %42 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %47 %20 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %58 %46 %
1BPM, s.r.o.
mestská
D31 %19 %42 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %47 %20 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %50 %72 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %44 %42 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %47 %68 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %42 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %58 %42 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %6 %42 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %50 %62 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %0 %42 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %8 %42 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %67 %48 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %39 %76 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %22 %56 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %19 %30 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %83 %42 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %67 %24 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %28 %42 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %67 %24 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %64 %42 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %64 %48 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %14 %52 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %39 %42 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %47 %46 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %47 %42 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %53 %42 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %25 %32 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %17 %52 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %25 %52 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %67 %52 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %56 %62 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %72 %52 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %47 %42 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte