Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %50 %71 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %50 %67 %
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %44 %81 %
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %58 %60 %
5Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %39 %71 %
6KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %19 %52 %
7Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %47 %67 %
Priemer
D34 %28 %55 %
8BPM, s.r.o.
mestská
D31 %19 %64 %
9Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %6 %81 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %31 %26 %
11Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %14 %57 %
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %22 %29 %
13Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %0 %52 %
14Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %19 %26 %
15MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %8 %26 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte