Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %0 %52 %
2Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %6 %81 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %8 %26 %
4Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %14 %57 %
4Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %14 %74 %
6Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %17 %95 %
7BPM, s.r.o.
mestská
D31 %19 %64 %
7KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %19 %52 %
7Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %19 %26 %
10Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %22 %29 %
10Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %22 %71 %
12Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %25 %81 %
12Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %25 %90 %
14Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %28 %55 %
15Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %31 %26 %
16Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %39 %74 %
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %39 %71 %
18Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %42 %90 %
Priemer
C-43 %44 %65 %
19Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %44 %81 %
20Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %47 %10 %
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %47 %67 %
20Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %47 %74 %
20Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %47 %67 %
20Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %47 %60 %
20Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %47 %10 %
20Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %47 %57 %
27Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %50 %71 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %50 %67 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %53 %95 %
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %56 %74 %
30Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %56 %69 %
32Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %58 %79 %
32Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %58 %60 %
32Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %58 %64 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %61 %60 %
36Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %64 %93 %
36Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %64 %76 %
36Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %64 %90 %
39Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %67 %60 %
39Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %67 %64 %
39Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %67 %79 %
39Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %67 %81 %
43Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %72 %74 %
44Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %83 %86 %
45Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %86 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte