Názov
Kategória
V
VI
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
66 %100 %
1BIONT, a.s.
štátna
18 %100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
38 %100 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
49 %100 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
90 %100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %100 %
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
83 %94 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
5 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
58 %84 %
11EMKOBEL, a.s.
mestská
0 %81 %
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %78 %
13Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
61 %75 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
13 %75 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
41 %66 %
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
65 %63 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
15 %63 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %63 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 %40 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
71 %40 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
78 %40 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
5 %40 %
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
56 %40 %
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
20 %40 %
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
5 %40 %
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
5 %40 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
23 %40 %
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
15 %40 %
19Vadaš s.r.o.
mestská
0 %40 %
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
63 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 %40 %
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
25 %40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 %39 %
34Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
20 %38 %
34Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
83 %38 %
Priemer
32 %36 %
36Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
80 %36 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
78 %34 %
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
5 %34 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 %31 %
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
63 %31 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
54 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
5 %31 %
43Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
45 %25 %
43AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %25 %
43Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 %25 %
43CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
18 %25 %
43MBB a.s.
mestská
0 %25 %
43Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
65 %25 %
43Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %25 %
43Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
15 %25 %
43Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
15 %25 %
43Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
40 %25 %
43Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
18 %25 %
43TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %25 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
15 %25 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
88 %25 %
57BARDTERM, s.r.o.
mestská
5 %19 %
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
58 %19 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %18 %
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 %18 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
25 %15 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %14 %
62Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 %14 %
62Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
33 %14 %
62SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
5 %14 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
64 %13 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
43 %13 %
66Verejné prístavy, a.s.
štátna
15 %13 %
66Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
58 %13 %
66Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
49 %13 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
15 %0 %
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
13 %0 %
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
13 %0 %
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
5 %0 %
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
13 %0 %
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
51 %0 %
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
15 %0 %
71Transpetrol, a.s.
štátna
35 %0 %
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
20 %0 %
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
5 %0 %
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
15 %0 %
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 %0 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
86 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
35 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %
83Horezza, a.s.
štátna
15 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
28 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
20 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
23 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
20 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
10 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
18 %
83MsBP
mestská
8 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
40 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
63 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
48 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
56 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
25 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
13 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
66 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte