Pozícia

 
Názov
Kategória
Pozícia
 
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1.
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2.
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
3.
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4.
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
5.
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
6.
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
7.
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
8.
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
9.
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
10.
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
11.
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
12.
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
13.
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
14.
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
15.
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
16.
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
17.
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
18.
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
19.
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
20.
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
21.
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
22.
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
23.
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
24.
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
25.
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
26.
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
27.
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
28.
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
29.
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
30.
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
31.
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
32.
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
33.
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
34.
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
35.
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36.
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
37.
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
38.
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39.
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
40.
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41.
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
42.
43BIONT, a.s.
štátna
43.
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
44.
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
45.
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
46.
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
47.
48TEHOS, s.r.o.
mestská
48.
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
49.
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
50.
Priemer
51.
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
51.
52EMKOBEL, a.s.
mestská
52.
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
53.
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
54.
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
55.
56Enerbyt s.r.o.
mestská
56.
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
57.
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
58.
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59.
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
60.
61MBB a.s.
mestská
61.
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
62.
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
63.
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
64.
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
65.
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
66.
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
67.
68Transpetrol, a.s.
štátna
68.
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
69.
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
70.
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
71.
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
72.
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
73.
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74.
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
75.
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
76.
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
77.
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
78.
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
79.
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80.
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
81.
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
82.
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
83.
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
84.
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
85.
86MH Invest, s.r.o.
štátna
86.
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
87.
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
88.
89Horezza, a.s.
štátna
89.
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
90.
91ENERGO-SK, a.s.
župná
91.
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
92.
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
93.
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
94.
95Vadaš s.r.o.
mestská
95.
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
96.
97MsBP
mestská
97.
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
98.
99TERMÁL s.r.o.
mestská
99.
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
100.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte