Názov
Kategória
II
IV
VI
Priemer
33 %34 %26 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
58 %73 %94 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %40 %38 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
56 %67 %84 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37 %73 %40 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %62 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
40 %79 %40 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
42 %56 %31 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
50 %48 %25 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
45 %38 %14 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %33 %40 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
45 %52 %31 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %21 %18 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
26 %39 %25 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
25 %50 %40 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %43 %39 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
33 %40 %81 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
30 %48 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %36 %25 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %21 %25 %
1MBB a.s.
mestská
42 %40 %25 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
47 %33 %38 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
31 %21 %19 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
38 %19 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %7 %25 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
9 %43 %25 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
42 %33 %0 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
41 %8 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
33 %35 %40 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %26 %14 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %5 %13 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %19 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
27 %48 %0 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
18 %40 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %17 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
19 %17 %25 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
32 %22 %40 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
43 %15 %25 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
40 %24 %14 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
28 %26 %25 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
32 %30 %18 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
13 %24 %40 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
18 %17 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
10 %46 %40 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
27 %29 %19 %
1MsBP
mestská
6 %29 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %13 %25 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
16 %2 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte