Názov
Kategória
I
II
III
IV
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %47 %65 %33 %
2BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %27 %18 %29 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %28 %25 %23 %
2Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %43 %41 %15 %
2Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %44 %18 %11 %
6Horezza, a.s.
štátna
7 %32 %41 %24 %
6MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %42 %30 %15 %
6Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %42 %76 %33 %
6Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %55 %43 %19 %
6TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %41 %13 %
11Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %41 %65 %26 %
11SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %40 %41 %24 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %32 %43 %30 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %28 %41 %26 %
14MsBP
mestská
12 %6 %65 %29 %
16AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %25 %15 %10 %
16THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %16 %18 %2 %
16Vadaš s.r.o.
mestská
13 %10 %41 %46 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %46 %40 %0 %
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %33 %18 %35 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %46 %20 %27 %
22TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %32 %9 %22 %
23MBB a.s.
mestská
33 %42 %41 %40 %
24Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %13 %47 %24 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %64 %85 %41 %
26Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %35 %53 %49 %
27Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %51 %70 %56 %
28Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %27 %18 %48 %
29Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %30 %47 %48 %
30Transpetrol, a.s.
štátna
44 %47 %18 %11 %
30Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %45 %29 %30 %
32BIONT, a.s.
štátna
46 %44 %45 %33 %
32Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %31 %27 %21 %
Priemer
47 %43 %43 %34 %
34Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %42 %30 %33 %
35Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %46 %78 %12 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %45 %55 %38 %
36Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %52 %18 %33 %
36Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %26 %60 %39 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %42 %55 %56 %
36Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %44 %18 %28 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %18 %17 %
41Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %18 %17 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %35 %30 %19 %
44Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %68 %70 %67 %
45Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %51 %58 %16 %
45Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %70 %58 %57 %
45Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %39 %43 %41 %
45EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %33 %27 %40 %
45Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %64 %75 %76 %
45Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %54 %41 %20 %
51Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %42 %65 %21 %
52Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %40 %55 %79 %
52Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %46 %60 %62 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %55 %13 %43 %
52MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %18 %40 %
52Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %42 %33 %56 %
52Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %26 %45 %17 %
52Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %56 %53 %67 %
52Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %61 %32 %40 %
52Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %65 %65 %38 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %51 %50 %64 %
61Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %42 %18 %2 %
61Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %32 %9 %19 %
64Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %77 %65 %28 %
65Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %37 %18 %21 %
65Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %38 %29 %43 %
65Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %55 %58 %33 %
68Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %37 %80 %73 %
68Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %51 %47 %5 %
68Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %65 %55 %77 %
68TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %25 %41 %50 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %52 %53 %29 %
73Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %45 %25 %52 %
73Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %50 %65 %48 %
73Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %41 %25 %8 %
73Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %9 %21 %
73Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %9 %33 %43 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %38 %18 %19 %
73Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %65 %36 %
73Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %72 %65 %42 %
73Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %69 %80 %52 %
82Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %33 %32 %7 %
82Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %51 %13 %53 %
84SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %38 %32 %30 %
85Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %41 %33 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %55 %68 %54 %
87Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %81 %45 %40 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %60 %75 %28 %
87Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %50 %78 %19 %
87Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %58 %45 %29 %
87Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %77 %35 %34 %
87Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %21 %28 %5 %
93Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %47 %40 %28 %
93Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %62 %65 %29 %
95Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %14 %41 %26 %
96Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %63 %50 %12 %
97Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %65 %30 %48 %
98Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %70 %53 %45 %
98Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %88 %83 %94 %
100Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %58 %65 %73 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte