Názov
Kategória
I
II
III
IV
Priemer
47 %43 %43 %34 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
84 %88 %83 %94 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
100 %58 %65 %73 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
59 %65 %55 %77 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
84 %70 %53 %45 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
61 %69 %80 %52 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %68 %70 %67 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
53 %70 %58 %57 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
68 %81 %45 %40 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
53 %64 %75 %76 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
55 %56 %53 %67 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
58 %77 %65 %28 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %65 %65 %38 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
59 %37 %80 %73 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
55 %46 %60 %62 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
68 %60 %75 %28 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
55 %40 %55 %79 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
61 %72 %65 %42 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
82 %65 %30 %48 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
67 %55 %68 %54 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
68 %77 %35 %34 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
37 %51 %70 %56 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
69 %62 %65 %29 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
34 %64 %85 %41 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
59 %55 %58 %33 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
56 %51 %50 %64 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
65 %51 %13 %53 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
75 %63 %50 %12 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
49 %42 %55 %56 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
59 %52 %53 %29 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
55 %42 %33 %56 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
68 %58 %45 %29 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
68 %50 %78 %19 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
61 %50 %65 %48 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
55 %55 %13 %43 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
55 %61 %32 %40 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
49 %45 %55 %38 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
66 %33 %41 %33 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
53 %51 %58 %16 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %45 %25 %52 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
69 %47 %40 %28 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
44 %45 %29 %30 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %62 %9 %21 %
1BIONT, a.s.
štátna
46 %44 %45 %33 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
54 %42 %65 %21 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
47 %42 %30 %33 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
49 %26 %60 %39 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %46 %78 %12 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
59 %25 %41 %50 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
53 %54 %41 %20 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
49 %52 %18 %33 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %38 %29 %43 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
53 %33 %27 %40 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
66 %38 %32 %30 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
49 %44 %18 %28 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
53 %39 %43 %41 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %30 %47 %48 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
35 %35 %53 %49 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
59 %51 %47 %5 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %65 %36 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
59 %37 %18 %21 %
1MBB a.s.
mestská
33 %42 %41 %40 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
5 %47 %65 %33 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
46 %31 %27 %21 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
61 %38 %18 %19 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
11 %41 %65 %26 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
65 %33 %32 %7 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
61 %9 %33 %43 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
44 %47 %18 %11 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
7 %55 %43 %19 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
7 %42 %76 %33 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
61 %41 %25 %8 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %33 %18 %35 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
72 %14 %41 %26 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
68 %21 %28 %5 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %35 %30 %19 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
56 %42 %18 %2 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
40 %27 %18 %48 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %46 %20 %27 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
55 %18 %18 %40 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
55 %26 %45 %17 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %19 %18 %17 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
56 %32 %9 %19 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
30 %32 %9 %22 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
6 %43 %41 %15 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
11 %40 %41 %24 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
7 %42 %30 %15 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
12 %28 %41 %26 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
6 %44 %18 %11 %
1Horezza, a.s.
štátna
7 %32 %41 %24 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
11 %32 %43 %30 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
6 %28 %25 %23 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
34 %13 %47 %24 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
13 %46 %40 %0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
50 %18 %18 %17 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
13 %10 %41 %46 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
6 %27 %18 %29 %
1MsBP
mestská
12 %6 %65 %29 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
13 %25 %15 %10 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
7 %13 %41 %13 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
13 %16 %18 %2 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte