Názov
Kategória
Spolu
II
IV
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %46 %0 %
2THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %16 %2 %
2Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %42 %2 %
4Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %21 %5 %
5Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %51 %5 %
6Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %33 %7 %
7Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %41 %8 %
8AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %25 %10 %
9Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %44 %11 %
9Transpetrol, a.s.
štátna
31 %47 %11 %
11Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %63 %12 %
12Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %46 %12 %
13TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %13 %13 %
14MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %42 %15 %
14Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %43 %15 %
16Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %51 %16 %
17Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %18 %17 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %26 %17 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %19 %17 %
20Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %55 %19 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %50 %19 %
21Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %38 %19 %
21Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %35 %19 %
21Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %32 %19 %
25Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %54 %20 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %42 %21 %
27Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %62 %21 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %37 %21 %
27Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %31 %21 %
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %32 %22 %
31ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %28 %23 %
32SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %40 %24 %
32Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %13 %24 %
34Horezza, a.s.
štátna
24 %32 %24 %
35Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %14 %26 %
36CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %28 %26 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %26 %
38Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %46 %27 %
39Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %47 %28 %
40Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %77 %28 %
41Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %44 %28 %
42Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %60 %28 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %58 %29 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %27 %29 %
44MsBP
mestská
18 %6 %29 %
44Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %62 %29 %
47TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %52 %29 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %38 %30 %
49Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %45 %30 %
50Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %32 %30 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %47 %33 %
52Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %52 %33 %
52Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %33 %33 %
54Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %55 %33 %
55BIONT, a.s.
štátna
41 %44 %33 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %42 %33 %
56Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %42 %33 %
58Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %77 %34 %
Priemer
40 %43 %34 %
59Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %33 %35 %
60Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %22 %36 %
61Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %65 %38 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %45 %38 %
63Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %26 %39 %
64Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %81 %40 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %61 %40 %
66EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %33 %40 %
66MBB a.s.
mestská
34 %42 %40 %
66MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %18 %40 %
69Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %39 %41 %
70Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %64 %41 %
71Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %72 %42 %
72Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %43 %
72Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %9 %43 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %38 %43 %
75Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %70 %45 %
76Vadaš s.r.o.
mestská
21 %10 %46 %
77Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %50 %48 %
77Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %30 %48 %
79Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %27 %48 %
79Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %65 %48 %
81Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %49 %
82TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %25 %50 %
83Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %45 %52 %
83Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %69 %52 %
85Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %51 %53 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %55 %54 %
87Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %51 %56 %
87Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %42 %56 %
87Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %42 %56 %
90Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %70 %57 %
91Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %46 %62 %
92Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %51 %64 %
93Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %68 %67 %
94Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %56 %67 %
95Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %37 %73 %
96Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %58 %73 %
97Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %64 %76 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %65 %77 %
99Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %40 %79 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %88 %94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte