Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Spolu
II
III
IV
VI
Priemer
44 %50 %55 %41 %17 %
1
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
23 %31 %100 %39 %33 %
1
BARDTERM, s.r.o.
mestská
13 %0 %0 %39 %0 %
1
ENERGO-SK, a.s.
župná
20 %31 %0 %32 %
1
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
11 %31 %0 %14 %0 %
1
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
17 %31 %0 %15 %0 %
1
Horezza, a.s.
štátna
21 %31 %100 %32 %
1
MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %31 %0 %14 %
1
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
25 %31 %100 %47 %
1
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
16 %38 %27 %0 %
1
TERMÁL s.r.o.
mestská
14 %31 %100 %14 %0 %
1
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
23 %31 %100 %30 %
1
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
19 %31 %100 %27 %0 %
1
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
16 %31 %27 %0 %
1
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
17 %0 %100 %30 %0 %
1
MsBP
mestská
22 %15 %100 %39 %
1
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
17 %31 %0 %14 %0 %
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
7 %8 %0 %3 %0 %
1
Vadaš s.r.o.
mestská
13 %0 %0 %30 %0 %
1
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
9 %31 %0 %0 %
1
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
24 %31 %0 %14 %0 %
1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
20 %31 %0 %32 %0 %
1
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
23 %38 %0 %25 %0 %
1
MBB a.s.
mestská
31 %31 %100 %43 %0 %
1
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
22 %8 %0 %27 %0 %
1
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
42 %69 %47 %
1
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
40 %31 %100 %62 %
1
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
52 %69 %100 %60 %33 %
1
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
41 %62 %0 %67 %0 %
1
Enerbyt s.r.o.
mestská
41 %46 %100 %39 %
1
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
44 %64 %100 %50 %58 %
1
Transpetrol, a.s.
štátna
30 %54 %0 %15 %0 %
1
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
36 %54 %0 %27 %0 %
1
BIONT, a.s.
štátna
38 %46 %100 %35 %
1
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
38 %46 %23 %0 %
1
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
43 %8 %50 %43 %
1
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
35 %62 %100 %10 %
1
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
52 %62 %100 %47 %0 %
1
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
37 %46 %0 %43 %
1
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
45 %38 %100 %27 %0 %
1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
60 %38 %100 %67 %58 %
1
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
36 %54 %0 %37 %33 %
1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %46 %0 %22 %0 %
1
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
31 %54 %0 %23 %0 %
1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %38 %0 %27 %0 %
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
48 %64 %100 %29 %58 %
1
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
60 %62 %100 %60 %0 %
1
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
41 %69 %0 %21 %
1
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
62 %100 %100 %47 %100 %
1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %8 %100 %35 %0 %
1
EMKOBEL, a.s.
mestská
36 %8 %43 %50 %
1
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
56 %69 %100 %73 %67 %
1
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
36 %46 %100 %23 %0 %
1
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
43 %38 %100 %27 %
1
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
63 %38 %100 %77 %0 %
1
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
68 %54 %100 %79 %
1
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
53 %54 %0 %60 %33 %
1
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
42 %54 %0 %57 %0 %
1
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
51 %46 %100 %47 %17 %
1
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
32 %46 %0 %23 %0 %
1
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
63 %69 %100 %64 %58 %
1
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
46 %69 %100 %43 %25 %
1
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
55 %69 %100 %30 %
1
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %85 %0 %77 %100 %
1
OKTE, a.s
štátna
33 %64 %0 %18 %0 %
1
Stadtwerke München
mestská
44 %54 %50 %15 %50 %
1
Verejné prístavy, a.s.
štátna
32 %69 %0 %3 %33 %
1
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
34 %54 %0 %27 %0 %
1
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
51 %54 %100 %25 %
1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
40 %69 %0 %23 %0 %
1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %46 %0 %47 %58 %
1
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
55 %38 %100 %45 %
1
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
57 %31 %100 %61 %0 %
1
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
32 %62 %0 %0 %
1
Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %62 %100 %77 %100 %
1
TEHOS, s.r.o.
mestská
52 %38 %100 %64 %0 %
1
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
40 %46 %0 %23 %42 %
1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
44 %62 %0 %47 %17 %
1
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
51 %69 %100 %61 %0 %
1
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
32 %54 %0 %12 %0 %
1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %62 %0 %23 %0 %
1
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
42 %23 %100 %47 %0 %
1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
37 %54 %0 %27 %0 %
1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %31 %100 %35 %0 %
1
Železnice Slovenskej republiky
štátna
49 %62 %100 %43 %0 %
1
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
69 %85 %100 %67 %0 %
1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %62 %100 %3 %0 %
1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
61 %85 %0 %70 %42 %
1
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
37 %8 %0 %36 %
1
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
60 %73 %0 %83 %25 %
1
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
56 %54 %100 %43 %0 %
1
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %69 %100 %47 %0 %
1
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
65 %100 %100 %40 %33 %
1
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
55 %69 %100 %30 %0 %
1
Letisko Sliač, a.s.
štátna
47 %46 %100 %27 %0 %
1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
50 %62 %100 %33 %0 %
1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
45 %69 %0 %27 %
1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %54 %100 %0 %0 %
1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %46 %100 %18 %0 %
1
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
52 %38 %100 %39 %
1
Port of Rotterdam
mestská
50 %54 %0 %67 %0 %
1
Teplárny Brno, a.s.
mestská
44 %54 %100 %27 %0 %
1
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
38 %23 %100 %17 %0 %
1
BBC
štátna
73 %69 %0 %87 %83 %
1
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
56 %69 %100 %33 %0 %
1
NI Water
štátna
54 %69 %0 %53 %0 %
1
Posti Group Corporation
štátna
66 %54 %0 %80 %17 %
1
Transport for London
mestská
70 %69 %100 %87 %17 %
1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
64 %45 %0 %52 %58 %
1
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
48 %54 %0 %14 %0 %
1
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
79 %100 %100 %83 %50 %
1
ČD Cargo, a.s.
štátna
49 %54 %100 %27 %0 %
1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %23 %100 %67 %0 %
1
České dráhy, a.s.
štátna
59 %69 %100 %27 %25 %
1
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
71 %92 %100 %43 %
1
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
92 %100 %100 %100 %100 %
1
VR Group
štátna
71 %54 %0 %73 %0 %
1
ČEPS, a.s.
štátna
69 %46 %0 %67 %17 %
1
De Volksbank
štátna
79 %62 %0 %100 %0 %
1
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
90 %100 %100 %80 %83 %
1
Postnord
štátna
82 %69 %0 %87 %33 %
1
Vattenfall
štátna
78 %69 %0 %87 %33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte