Názov
Kategória
Spolu
I
IV
V
VI
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %13 %0 %0 %40 %
2THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %2 %15 %0 %
2Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %56 %2 %15 %13 %
4Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %5 %49 %13 %
5Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %59 %5 %5 %40 %
6Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %7 %15 %25 %
7Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %8 %15 %0 %
8AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %13 %10 %25 %25 %
9Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %6 %11 %51 %0 %
9Transpetrol, a.s.
štátna
31 %44 %11 %35 %0 %
11Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %75 %12 %54 %31 %
12Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %48 %12 %23 %
13TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %13 %13 %25 %
14MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %7 %15 %18 %
14Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %15 %15 %25 %
16Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %53 %16 %45 %25 %
17Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %17 %13 %0 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %17 %13 %0 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %17 %46 %25 %
20Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %7 %19 %20 %40 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %68 %19 %43 %13 %
21Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %19 %20 %0 %
21Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %19 %15 %0 %
21Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %56 %19 %0 %0 %
25Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %53 %20 %5 %40 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %54 %21 %28 %
27Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %21 %18 %18 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %21 %40 %25 %
27Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %21 %58 %19 %
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %22 %15 %40 %
31ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %6 %23 %38 %
32SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %24 %5 %14 %
32Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %24 %5 %40 %
34Horezza, a.s.
štátna
24 %7 %24 %15 %
35Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %26 %5 %14 %
36CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %26 %18 %25 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %11 %26 %20 %
38Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %18 %27 %5 %31 %
39Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %28 %25 %15 %
40Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %58 %28 %63 %
41Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %28 %13 %75 %
42Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %28 %65 %63 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %68 %29 %33 %14 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %29 %5 %19 %
44MsBP
mestská
18 %12 %29 %8 %
44Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %69 %29 %40 %
47TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %59 %29 %41 %66 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %66 %30 %13 %
49Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %44 %30 %41 %63 %
50Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %30 %3 %18 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %33 %20 %38 %
52Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %33 %10 %
52Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %33 %63 %40 %
54Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %59 %33 %66 %
55BIONT, a.s.
štátna
41 %46 %33 %18 %100 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %47 %33 %48 %
56Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %33 %5 %0 %
58Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %68 %34 %25 %
Priemer
40 %47 %34 %32 %36 %
59Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %35 %56 %40 %
60Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %36 %15 %25 %
61Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %55 %38 %65 %100 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %38 %56 %14 %
63Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %39 %65 %25 %
64Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %40 %83 %38 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %55 %40 %5 %34 %
66EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %40 %0 %81 %
66MBB a.s.
mestská
34 %33 %40 %0 %25 %
66MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %40 %13 %0 %
69Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %53 %41 %0 %40 %
70Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %34 %41 %38 %100 %
71Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %61 %42 %25 %40 %
72Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %43 %64 %13 %
72Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %43 %18 %25 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %43 %3 %39 %
75Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %84 %45 %56 %
76Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %46 %0 %40 %
77Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %48 %3 %25 %
77Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %48 %35 %
79Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %48 %5 %0 %
79Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %82 %48 %58 %13 %
81Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %49 %20 %
82TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %50 %23 %40 %
83Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %52 %5 %31 %
83Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %61 %52 %80 %36 %
85Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %65 %53 %44 %78 %
86Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %67 %54 %15 %63 %
87Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %37 %56 %61 %75 %
87Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %56 %63 %31 %
87Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %49 %56 %78 %34 %
90Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %53 %57 %66 %100 %
91Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %62 %86 %
92Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %56 %64 %20 %100 %
93Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %53 %67 %88 %25 %
94Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %67 %58 %84 %
95Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %73 %71 %40 %
96Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %73 %83 %94 %
97Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %53 %76 %5 %88 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %77 %49 %100 %
99Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %79 %78 %40 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %84 %94 %90 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte