Názov
Kategória
Spolu
I
III
IV
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %34 %85 %41 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %84 %83 %94 %
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %80 %73 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %61 %80 %52 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %48 %78 %12 %
5Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %68 %78 %19 %
7Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %76 %33 %
8Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %75 %28 %
8Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %53 %75 %76 %
10Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %37 %70 %56 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %53 %70 %67 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %67 %68 %54 %
13Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %11 %65 %26 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %65 %73 %
13Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %58 %65 %28 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %61 %65 %42 %
17Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %65 %48 %
17Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %65 %33 %
17Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %54 %65 %21 %
17MsBP
mestská
18 %12 %65 %29 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %69 %65 %29 %
17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %65 %36 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %55 %65 %38 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %60 %62 %
24Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %60 %39 %
26Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %53 %58 %16 %
26Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %53 %58 %57 %
26Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %59 %58 %33 %
29Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %55 %38 %
29Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %55 %79 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %55 %77 %
29Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %49 %55 %56 %
33Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %53 %49 %
34Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %84 %53 %45 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %53 %67 %
34TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %59 %53 %29 %
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %56 %50 %64 %
37Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %75 %50 %12 %
39Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %59 %47 %5 %
40Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %47 %48 %
40Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %47 %24 %
42BIONT, a.s.
štátna
41 %46 %45 %33 %
42Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %45 %40 %
42Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %68 %45 %29 %
42Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %45 %17 %
Priemer
40 %47 %43 %34 %
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %7 %43 %19 %
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %43 %30 %
48Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %53 %43 %41 %
49CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %41 %26 %
49Horezza, a.s.
štátna
24 %7 %41 %24 %
49Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %41 %26 %
49MBB a.s.
mestská
34 %33 %41 %40 %
49Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %41 %15 %
49SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %41 %24 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %53 %41 %20 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %41 %50 %
49TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %41 %13 %
49Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %41 %46 %
49Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %41 %33 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %40 %28 %
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %13 %40 %0 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %68 %35 %34 %
63Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %33 %56 %
63Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %33 %43 %
65Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %32 %7 %
65SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %66 %32 %30 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %55 %32 %40 %
68MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %7 %30 %15 %
68Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %47 %30 %33 %
68Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %82 %30 %48 %
68Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %30 %19 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %29 %43 %
72Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %44 %29 %30 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %28 %5 %
75EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %27 %40 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %27 %21 %
77Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %25 %52 %
77ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %6 %25 %23 %
77Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %25 %8 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %18 %20 %27 %
81BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %18 %29 %
81Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %18 %33 %
81MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %18 %40 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %18 %17 %
81Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %18 %17 %
81Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %18 %21 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %18 %35 %
81Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %6 %18 %11 %
81THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %18 %2 %
81Transpetrol, a.s.
štátna
31 %44 %18 %11 %
81Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %18 %19 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %18 %28 %
81Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %56 %18 %2 %
81Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %18 %48 %
95AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %13 %15 %10 %
96Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %13 %43 %
96Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %65 %13 %53 %
98Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %9 %21 %
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %9 %22 %
98Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %56 %9 %19 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte