VI.7. Poskytla spoločnosť údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní?

 
Názov
Kategória
VI.7
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poukazovali len za rok 2018 - Nadácia BVS
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobne
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno za rok 2016, iné neposkytli
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno za roky 2016, 2017, potom nepoukazovali
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno za rok 2018 nepoukazovali
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno odkaz viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytla
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobný výpis
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla podrobný výpis
1Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.áno v odpovedi zaslali za rok 2018, staršie odpovedali listom zo dňa 28.5.2018
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno poskytli
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno Neinvestičný fond vodárne
Priemer
1,58 b.
31Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
31MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
31Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
31Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
31THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
31Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
31Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
39Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
39Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39Enerbyt s.r.o.
mestská
39Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39MsBP
mestská
39Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
39SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
39Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
39Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte