VI.7. Poskytla spoločnosť údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní?

 
Názov
Kategória
VI.7
 
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie neposkytli - považujú za daňové tajomstvo
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
Priemer
1,59 b.
15AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno poskytli
15Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno poskytla
15BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno subjekty a čiastky, v 2018 neposkytovali
15Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poukazovali len za rok 2018 - Nadácia BVS
15Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobne
15Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno
15Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno za rok 2016, iné neposkytli
15CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno za roky 2016, 2017, potom nepoukazovali
15Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno za rok 2018 nepoukazovali
15Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
15EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno
15Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno zaslaná tabuľka za rok 2016
15Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno iba za rok 2017, inak strata
15MBB a.s.
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
15Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno odkaz viď link
15Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.áno poskytla
15Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno
15Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
15Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
15Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla
15Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
15Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
15Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno 2018 - Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zraku (1164,77 eur); 2017 - nepoukazovali; 2016 - Pod krídlami Dominiky, n.o. (91,26 eur), Nitrianska komunitná nadácia (489,19 eur), Rodičovské združenie Betlhenko (204,85 eur), Integrovaný odborový zväz (70,75 eur)
15Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
15Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.áno poskytla podrobnú tabuľku viď link
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
15Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno Nadácia SPP
15Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytla
15Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno poskytli
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
15Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
15Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
15Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2 b.áno podporili technicky zameranú SŠ
15TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
15Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
15Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno všetky roky zverejnené viď link
15TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobný výpis
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
15Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno poskytli podrobný výpis
15Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
15TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
15Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla podrobný výpis
15Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.áno v odpovedi zaslali za rok 2018, staršie odpovedali listom zo dňa 28.5.2018
15Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno poskytli
15Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podporené subjekty (1% z dane)
15Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno Neinvestičný fond vodárne
15Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
2 b.áno poskytli
15Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno poskytli
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno poskytla
15Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli
70Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
70BIONT, a.s.
štátna
70Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
70Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
70Enerbyt s.r.o.
mestská
70ENERGO-SK, a.s.
župná
70Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
70Horezza, a.s.
štátna
70Hydromeliorácie, š.p.
štátna
70Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
70Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
70Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
70Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
70Martinská teplárenská, a.s.
štátna
70MH Invest, s.r.o.
štátna
70MsBP
mestská
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
70Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
70Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
70Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
70Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
70Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
70SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
70SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
70Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
70Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
70Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
70Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte