VI.1. Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov alebo sponzoringu?

 
Názov
Kategória
VI.1
 
1EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.áno Pravidlá pre poskytovanie finančných darov zaslané ako príloha
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
Priemer
0,5 b.
4BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, podpora do 500 eur
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, kompetencia valného zhromaždenia
4CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, kompetencia valného zhromaždenia
4Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie schvaľuje predstavenstvo
4Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
4Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
4Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie rozhoduje valné zhromaždenie
4Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie postupujú podľa smernice, neposkytli ju, uvádzajú, že autor nedal súhlas na zverejnenie
4Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá pravidlá, poskytli vzor žiadosti
4Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
4Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali na danú otázku neposkytli žiadnu odpoveď
4Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie neposkytli interný dokument
4SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie nemajú pravidlá, rozhoduje predstavenstvo
4Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
4Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
4Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
4Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
4Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
4Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
4Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, rozhoduje riaditeľ a predstavenstvo
4Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
37Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
37Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
37Enerbyt s.r.o.
mestská
37MsBP
mestská
37Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
37Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
37TEHOS, s.r.o.
mestská
37TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
37Vadaš s.r.o.
mestská
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte