VI.1. Má spoločnosť písané pravidlá pre poskytovanie dotácií, darov alebo sponzoringu?

 
Názov
Kategória
VI.1
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, podpora do 500 eur
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, kompetencia valného zhromaždenia
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, kompetencia valného zhromaždenia
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie schvaľuje predstavenstvo
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie nesprístupnili interný dokument, ktorým sa riadi poskytovanie darov - sponzoring a dotácie neposkytujú
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie nemá písané pravidlá
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie rozhoduje valné zhromaždenie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie postupujú podľa smernice, neposkytli ju, uvádzajú, že autor nedal súhlas na zverejnenie
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá pravidlá, poskytli vzor žiadosti
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie odpoveď z dotazníka: "spoločnosť neposkytuje dotácie, dary, sponzoring a nemá takéto pravidlá" , no poskytuje nefinančnú podporu - reklamu
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali na danú otázku neposkytli žiadnu odpoveď
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie neposkytli interný dokument
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie spoločnosť neposkytla písomné pravidlá, potencionálnych partnerov posudzujú z pohľadu reputácie a pod.
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie nemajú pravidlá, rozhoduje predstavenstvo
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali požiadali MZ o vydanie rozhodnutia o nesprístupnení
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nemá písomné pravidlá, rozhoduje riaditeľ a predstavenstvo
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli, že je súčasťou etického kódexu - ten sa venuje prijímaniu, nie poskytovaniu darov
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
Priemer
1,5 b.
50Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.čiastočne v Etickom kódexe - dary a sponzorstvo - len veľmi všeobecne, 1 veta
51BIONT, a.s.
štátna
6 b.áno Smernica o darcovstve zaslané ako príloha
51Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno interný dokument "Komunikácia"
51EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.áno Pravidlá pre poskytovanie finančných darov zaslané ako príloha
51Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno pravidlá pre nakladanie s fondami
51Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
51Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
6 b.áno poskytli danú časť internej dokumentácie
51Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
6 b.áno Používanie prostriedkov na reprezentáciu
51Slovenská pošta, a.s.
štátna
6 b.áno vypracované hodnotiace kritériá viď link
51Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
6 b.áno
51Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
6 b.áno Pravidlá pri vynakladaní prostriedkov na reprezentáciu, sponzoring, reklamu a propagáciu a viď link
51Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
51Tepláreň Košice, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link viď link
51TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.áno Stratégia darcovstva a vzory žiadostí viď link
51Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
51Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
6 b.áno časť Etického kódexu a Protikorupčnej smernice o poskytovaní darov - sprístupnili
51Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno Grantový štatút
67Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
67Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
67Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
67Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
67Enerbyt s.r.o.
mestská
67ENERGO-SK, a.s.
župná
67Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
67Horezza, a.s.
štátna
67Hydromeliorácie, š.p.
štátna
67Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
67Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
67Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
67Martinská teplárenská, a.s.
štátna
67MH Invest, s.r.o.
štátna
67Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
67MsBP
mestská
67Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
67Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
67Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
67Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
67Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
67Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
67Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
67Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
67TEHOS, s.r.o.
mestská
67TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
67Vadaš s.r.o.
mestská
67Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
67Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
67Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
67Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte