V.2. Reagovala spoločnosť do 14 dní vecne na otázku občana o tom, či je prijatie daru zamestnancom spoločnosti v súlade s pravidlami firmy?

 
Názov
Kategória
V.2
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie na podnet reagovala anonymná zodpovedná osoba takmer po 6 týždňoch
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie podnet preposlali, ďalej sa neozvali
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť podnet posúdila ako infožiadosť bez potrebných náležitostí
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie odporučili sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie na podnet nereagovali
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie na podnet nereagovali
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na príslušné orgány
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na políciu
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
18BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne informovali, že nemajú smernicu na prijímanie darov, oznámeniu o údajnom prijatí daru sa v odpovedi nevenovali
18MsBP
mestská
1 b.čiastočne spoločnosť sa nevyjadrila k oznámeniu o prijatí daru
18Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
18TERMÁL s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
18THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.čiastočne nereagovali na otázku o pravidlách
18Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
Priemer
1,15 b.
24Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno
24Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno
24CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno
24Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno
24Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno
24Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno
24Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno
24MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.áno
24Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno
24Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
24Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
24Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
24Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
24Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
24Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno
24Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
24TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno
24Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
24Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.áno
24Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno
24Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte