V.2. Reagovala spoločnosť do 14 dní vecne na otázku občana o tom, či je prijatie daru zamestnancom spoločnosti v súlade s pravidlami firmy?

 
Názov
Kategória
V.2
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nereagovali na podnet
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie podnet preposlali, ďalej sa neozvali
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie na podnet reagovala anonymná zodpovedná osoba takmer po 6 týždňoch
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie podnet preposlali, ďalej sa neozvali
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie spoločnosť podnet posúdila ako infožiadosť bez potrebných náležitostí
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie odporučili sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie na podnet nereagovali
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie na podnet reagovali až po 5 týždňoch
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie na podnet nereagovali
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie na podnet nereagovali
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na príslušné orgány
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie odporučili obrátiť sa na políciu
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie podanie posúdili ako infožiadosť, ktorú požiadali doplniť aj o údaj o žiadateľovi
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie nereagovali na podnet
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie nereagovali na podnet
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie nereagovali na podnet
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali až po 23 dňoch
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie nereagovali na podnet
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie nereagovali na oznámenie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie nereagovali na oznámenie
33BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne informovali, že nemajú smernicu na prijímanie darov, oznámeniu o údajnom prijatí daru sa v odpovedi nevenovali
33Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.čiastočne nevyjadrili sa k samotnému oznámeniu, politiku darov ozrejmili
33Horezza, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Letisko Sliač, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33MsBP
mestská
1 b.čiastočne spoločnosť sa nevyjadrila k oznámeniu o prijatí daru
33Prešov REAL, s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33TERMÁL s.r.o.
mestská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33THERMALPARK DS, a.s.
mestská
1 b.čiastočne nereagovali na otázku o pravidlách
33Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Verejné prístavy, a.s.
štátna
1 b.čiastočne nereagovali na otázku o limitoch
33Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
33Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.čiastočne neodpovedali na otázku o pravidlách
Priemer
1,15 b.
54Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
2 b.áno
54Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno
54BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno
54Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno
54Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno
54Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno
54CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno
54Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno
54Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno
54Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno
54ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno
54Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno
54Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
2 b.áno
54Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno
54Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno
54Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno
54Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno
54MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.áno
54MH Invest, s.r.o.
štátna
2 b.áno
54Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno
54Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno
54Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno
54Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno
54Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno
54Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno
54Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno
54Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno
54SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
2 b.áno
54Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno
54Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
2 b.áno
54Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno
54Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno
54TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno
54Transpetrol, a.s.
štátna
2 b.áno
54Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno
54Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno
54Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno
54Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte