IV.6. Poskytla spoločnosť informácie o odmenách členov jej kontrolného orgánu (napríklad členov dozornej rady, správnej rady)?

 
Názov
Kategória
IV.6
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 1288 eur, traja členovia 1017 eur a jeden člen 1048 eur za rok
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno každý 600 eur/mesiac
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 800 eur, členovia 1950 eur za rok 2018
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 1941,94 eur, členovia do 10.12. 970,97 eur; potom 61,03 eur x 2 pre dvoch členov
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda aj členovia 150 eur/rok/člen
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno dozorná rada 0 eur
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 9600 eur, podpredseda 8400 eur, členovia 56504 (spolu) eur za rok
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 4740 eur, podpredsedu nemá, 5 členov 17464 eur za rok
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno všetci bez odmeny
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 8556,8 eur, členovia sumárne 21244,62 eur za rok
1Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno dozorná rada odmeny 0 eur
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno odmeny neboli schválené
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno predseda 490 eur za rok, členovia sumár 1470 eur za rok (147/člen/zasadnutie)
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno predseda 2488, členovia 4996 eur
1MsBP
mestská
2 b.áno predseda 1505 eur, členovia 1132,30 eur
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno bez odmeny
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 0 eur, podpredseda 8400 eur, člen 7200 eur za rok
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda a podpredseda 0 eur, členovia 2695 eur
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno žiadne odmeny
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 531,12 eur a 4 členovia 2124,48 eur
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 597,50 eur za rok, členovia 464,72 eur za rok
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno predseda ani členovia nie sú odmeňovaní
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 265,6 eur za rok, členovia 32,20 eur/účasť/člen = sumárne všetci členovia 594,9 eur za rok
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno predseda 416,67 eur mesačne, člen 312,50 eur mesačne
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda aj každý člen poberá 1000 eur za rok
1TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 99 eur, členovia 264 eur
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 2145 eur za rok, člen 1077 eur za rok
1TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno neboli vyplatené žiadne odmeny
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno dvaja členovia á 6000 eur za rok, ostatní bez odmeny
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 3255 eur a členovia 3059 eur za rok
1Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno všetci 0 eur
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 6869 eur, členovia 4579 eur za rok
Priemer
1,39 b.
33Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali nezískali ich súhlas
33Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
33Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uvádzajú, že dotknuté osoby neposkytla súhlas so zverejnením, predseda odmenu nepoberá
33Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
33Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
33Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
33THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
33Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
33Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
33Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali starostovia nepoberajú odmeny, celkové vyplatené odmeny vo výročnej správe 78603 eur dozorná rada a predstavenstvo spolu - nie je možné odlíšiť predsedu a členov
33Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
47TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte