IV.6. Poskytla spoločnosť informácie o odmenách členov jej kontrolného orgánu (napríklad členov dozornej rady, správnej rady)?

 
Názov
Kategória
IV.6
 
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali považujú za osobný údaj
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali nezískali ich súhlas
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na crz.gov.sk , neodkázali na konkrétne zmluvy
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.neodpovedali uviedli, že povinnou osobou je MFSR - nemáme informáciu o tom, že by sa na MFSR obrátili
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie neposkytla informáciu, obrátili sa na Ministerstvo dopravy
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie uvádzajú, že dotknuté osoby neposkytla súhlas so zverejnením, predseda odmenu nepoberá
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odvolanie na nezískanie súhlasu dotknutých osôb
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na zmluvu na crz.gov.sk, ktorá odkazuje na pravidlá odmeňovania - určené všeobecne, nie presná vyplatená suma
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie uviedli, že nezískali súhlas dotknutých osôb
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie poskytli pravidlá odmeňovania, nevyčíslili konkrétne vyplatené odmeny
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali na danú otázku spoločnosť neodpovedala
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali starostovia nepoberajú odmeny, celkové vyplatené odmeny vo výročnej správe 78603 eur dozorná rada a predstavenstvo spolu - nie je možné odlíšiť predsedu a členov
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.neodpovedali odpovedali, že ako povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona nemajú povinnosť sprístupniť požadované údaje
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali podnet na vydanie rozhodnutia
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
29SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.čiastočne odporučili obrátiť sa na zakladateľa, vo výročnej správe str. 29 uvedená odmena členov dozornej rady 41760 eur
Priemer
1,41 b.
30AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno žiadne odmeny
30Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 6856,87 a dvaja členovia 6304,29 eur za rok 2018
30Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno člen 5400 eur
30BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 1288 eur, traja členovia 1017 eur a jeden člen 1048 eur za rok
30BIONT, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, členovia 15816 eur za rok
30Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno každý 600 eur/mesiac
30Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 800 eur, členovia 1950 eur za rok 2018
30Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 1941,94 eur, členovia do 10.12. 970,97 eur; potom 61,03 eur x 2 pre dvoch členov
30Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda aj členovia 150 eur/rok/člen
30CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno dozorná rada 0 eur
30Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 9600 eur, podpredseda 8400 eur, členovia 56504 (spolu) eur za rok
30Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 4740 eur, podpredsedu nemá, 5 členov 17464 eur za rok
30Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.áno všetci bez odmeny
30EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 8556,8 eur, členovia sumárne 21244,62 eur za rok
30Enerbyt s.r.o.
mestská
2 b.áno dozorná rada odmeny 0 eur
30ENERGO-SK, a.s.
župná
2 b.áno predseda 4095,46 eur, podpredseda 1620 eur, členovia 7461,82 eur
30Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno paušálne predseda 1200 eur a členovia 700 eur
30Horezza, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, členovia 1416,12 eur za rok
30Hydromeliorácie, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 3000 eur, 3 členovia á 1800 eur za rok, 2 členovia bez odmeny - vo výročnej správe
30Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny - štátny zamestnanec, všetci členovia sumárne 7643,01 eur za rok
30Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno predseda bez nároku na odmenu, členovia á 3200 eur /rok a podiel na zisku 1046 eur
30Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, odmeny členov vo výročnej správe - 1 člen 1711,22 eur za rok
30Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
2 b.áno predseda bez odmeny, členovia 5357,74 eur
30Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno odkaz na výročnú správu, od str. 18 viď link
30Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno predseda a 7 členov á 533,95 eur, jeden člen 157,22 eur (kratšie obdobie)
30Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno odmeny neboli schválené
30Martinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 9958 eur, člen 7967 eur za rok
30MBB a.s.
mestská
2 b.áno predseda 490 eur za rok, členovia sumár 1470 eur za rok (147/člen/zasadnutie)
30Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno predseda 2488, členovia 4996 eur
30MH Invest, s.r.o.
štátna
2 b.áno funkcie nie sú odplatné
30MsBP
mestská
2 b.áno predseda 1505 eur, členovia 1132,30 eur
30Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, dvaja členovia á 1200 eur za rok
30Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno bez odmeny
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 0 eur, podpredseda 8400 eur, člen 7200 eur za rok
30Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda a podpredseda 0 eur, členovia 2695 eur
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
2 b.áno žiadne odmeny
30Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno žiadne odmeny
30Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno predseda je poslanec NRSR - bez odmeny, členovia 7169,76 eur ročne
30Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2 b.áno odmeny predseda Rady RTVS 17172 eur, podpredseda 15264 eur, člen 11448 eur za rok
30Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 531,12 eur a 4 členovia 2124,48 eur
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno odmena predsedu, podpredsedu a člena je 1027 eur za rok, sumárne 12324 eur za rok 2018
30Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 0 eur, podpredseda 6296,4 eur , 2 členovia 9158,4 eur za rok
30Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno predseda a podpredseda bez odmeny - štátny zamestnanec, 7 členov spolu 41976 eur a tantiémy 35000 eur za rok
30Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 7193,33 eur, všetci členovia sumárne 27120 eur za rok
30Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 597,50 eur za rok, členovia 464,72 eur za rok
30Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 1080 eur mesačne, členovia 600 eur mesačne
30SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
2 b.áno predseda ani členovia nie sú odmeňovaní
30Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.áno všetci členovia aj predseda - štátni zamestnanci bez odmeny
30Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 265,6 eur za rok, členovia 32,20 eur/účasť/člen = sumárne všetci členovia 594,9 eur za rok
30Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno predseda 416,67 eur mesačne, člen 312,50 eur mesačne
30Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda aj každý člen poberá 1000 eur za rok
30Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2 b.áno predsedníčka rovnako ako členovia, dozornej rade celkovo vyplatené 3740 eur za rok
30TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 99 eur, členovia 264 eur
30Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno predseda 2145 eur za rok, člen 1077 eur za rok
30Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link predseda 13941,48 eur za rok, 2 členovia á 929,43 eur /mesačne, súhrnne členovia 22306,32 eur za rok
30TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno neboli vyplatené žiadne odmeny
30Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno predseda Správnej rady TASR 14310 eur, podpredseda 12592 eur, traja členovia 31344 eur za rok
30Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 7170 eur, podpredseda 6771,6 eur, člen 6373,2 eur za rok
30Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno dvaja členovia á 6000 eur za rok, ostatní bez odmeny
30Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno predseda 3255 eur a členovia 3059 eur za rok
30Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno všetci 0 eur
30Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno predseda 6869 eur, členovia 4579 eur za rok
30Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
2 b.áno predseda 830 eur mesačne, podpredseda a 2 členovia 565 eur mesačne, podiel na zisku za rok 2018 ešte nebol vyplatený
30Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2 b.áno predseda nie je odmeňovaný, člen 1200 eur za rok
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno predseda nepoberal odmenu, podpredseda 15277,20 eur, 4 členovia 50922 eur a 4 členovia bez odmeny za rok
30Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno predseda 25098 eur, podpredseda 22588 eur, ostatní členovia spolu 40156,80 eur za rok
30Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno predseda celkom 690,03 eur mesačne, podpredseda 625,75 eur mesačne, člen 486,35 eur mesačne
30Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
2 b.áno predseda 8870 eur, podpredseda bezodplatne, každý člen 5918 eur - štátnym zamestnancom sa nevypláca
98Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
98Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte