IV.3. Zverejňuje spoločnosť na stránke životopisy členov jej štatutárneho a kontrolného orgánu?

 
Názov
Kategória
IV.3
 
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno chýba životopis jedného člena dozornej rady viď link
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
3Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.čiastočne niektoré životopisy boli dostupné do výmeny orgánov v spetembri 2019 nedostupné viď link
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
3Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
3MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
3TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne dáta nenájdené 29.7. viď link
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
Priemer
0,47 b.
10BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
10Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
10Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
10CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
10Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
10Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie jediný životopis je riaditeľa riadenia dopravy viď link viď link
10EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
10Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
10Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
10Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
10SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
10Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
10Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
10Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
10Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte