IV.3. Zverejňuje spoločnosť na stránke životopisy členov jej štatutárneho a kontrolného orgánu?

 
Názov
Kategória
IV.3
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 18.7.
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie jediný životopis je riaditeľa riadenia dopravy viď link viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 19.7.
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.7.
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 23.7.
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 24.7.
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7.
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 30.7. viď link
Priemer
0,47 b.
39Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
39Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.čiastočne niektoré životopisy boli dostupné do výmeny orgánov v spetembri 2019 nedostupné viď link
39Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
39Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
39MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link
39TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne dáta nenájdené 29.7. viď link
39Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.čiastočne chýbajú životopisy členov dozornej rady viď link viď link
46Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.áno chýba životopis jedného člena dozornej rady viď link
46Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte