II.11. Poskytli občanovi informáciu o externých poradenských a konzultačných službách?

 
Názov
Kategória
II.11
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na stránku bez filtra viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1MsBP
mestská
0 b.nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku bez filtra, chýbajú zverejnené objednávky viď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkazy na dokumenty bez filtra viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie
1TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie odvolanie na nedostatočnú špecifikáciu žiadosti
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
Priemer
0,67 b.
37SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
1,5 b.čiastočne prehľadný výpis v odpovedi, chýbajú dátumy
38Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
38CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.áno
38Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
38Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
38Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
38Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
38Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
38Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
38Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
38Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.áno prehľadný výpis v odpovedi
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte