II.10. Poskytli občanovi informáciu o služobnom vozidle riaditeľa?

 
Názov
Kategória
II.10
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1MsBP
mestská
0 b.nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
31Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1,5 b.čiastočne neposkytli počet najazdených kilometrov
31Letisko Sliač, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne poskytli len typ vozidla
31MH Invest, s.r.o.
štátna
1,5 b.čiastočne neposkytli rok výroby
31Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1,5 b.čiastočne neposkytli počet najazdených kilometrov
31Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.čiastočne poskytli len typ vozidla
31Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne poskytli len počet najazdených kilometrov a odkaz na zmluvu, kde je iba cena vozidla
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1,5 b.čiastočne poskytli len typ vozidla
31Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.čiastočne odmietnutie sprístupniť informácie o najazdených kilometroch
31Verejné prístavy, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne odkaz na CRZ, kde je rámcová zmluva o leasingu 6 áut, nešpecifikovali však ktoré využíva riaditeľ viď link
Priemer
1,97 b.
40Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
3 b.áno
40Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
3 b.áno
40Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
3 b.áno
40BARDTERM, s.r.o.
mestská
3 b.áno
40BIONT, a.s.
štátna
3 b.áno
40Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
40Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
3 b.áno
40CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.áno
40Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
3 b.áno
40Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
3 b.áno
40Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.áno
40EMKOBEL, a.s.
mestská
3 b.áno
40Enerbyt s.r.o.
mestská
3 b.áno
40ENERGO-SK, a.s.
župná
3 b.áno
40Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
40Hydromeliorácie, š.p.
štátna
3 b.áno
40Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
3 b.áno
40Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno
40Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3 b.áno
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno
40Martinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
40MBB a.s.
mestská
3 b.áno
40Mestské lesy Košice a.s.
mestská
3 b.áno sprístupnili na podnet mesta Košice
40Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
3 b.áno
40Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
3 b.áno
40Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.áno
40Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
40Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno
40Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
3 b.áno
40Prešov REAL, s.r.o.
mestská
3 b.áno
40Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3 b.áno
40Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
3 b.áno
40Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
3 b.áno
40Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.áno
40Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
3 b.áno
40Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
3 b.áno
40Slovenská pošta, a.s.
štátna
3 b.áno
40Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3 b.áno
40SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
3 b.áno
40Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
3 b.áno
40Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3 b.áno
40SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3 b.áno
40Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.áno
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.áno
40TEHOS, s.r.o.
mestská
3 b.áno
40Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
3 b.áno
40Tepláreň Košice, a.s.
štátna
3 b.áno
40THERMALPARK DS, a.s.
mestská
3 b.áno
40Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
40Transpetrol, a.s.
štátna
3 b.áno
40Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
40TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
3 b.áno
40Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
3 b.áno
40Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.áno
40Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3 b.áno
40Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3 b.áno
40Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
3 b.áno
40Železnice Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
40Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
3 b.áno
40Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.áno
40Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte