I.2. Je na stránke spoločnosti zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
I.2
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.áno súčasťou výročných správ
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 17 a 19 viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.áno účtovné závierky viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 74 viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 12-15 viď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 14-17 viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno strana 20-22 viď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 14, 15 viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 31-42 viď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link viď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 9-20 viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 27, 28 viď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 15 viď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 45 viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 11-13 viď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 30-31 viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 38 viď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 44 viď link
Priemer
3,77 b.
29MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne súčasť správ audítora, chýba však rok 2016 viď link
29Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016, súčasť výročnej správy, strana 37 viď link
29Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016, súčasť výročnej správy, strana 66 viď link
32BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
32Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
32CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
32Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
32MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
32MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
32Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
32Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
32Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
32SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
32Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
32Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
32TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
32THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
32TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
32Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte