I.2. Je na stránke spoločnosti zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
I.2
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
1Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
1MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
17MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne súčasť správ audítora, chýba však rok 2016 viď link
17Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016, súčasť výročnej správy, strana 37 viď link
17Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016, súčasť výročnej správy, strana 66 viď link
Priemer
3,77 b.
20Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
20Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
20Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
20Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
20Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy viď link
20Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy viď link
20EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.áno súčasťou výročných správ
20Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 17 a 19 viď link
20Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
20Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.áno účtovné závierky viď link
20Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
20Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 74 viď link
20Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 12-15 viď link
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 14-17 viď link
20Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno strana 20-22 viď link
20Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 14, 15 viď link
20Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 31-42 viď link
20Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link viď link
20TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 9-20 viď link
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 27, 28 viď link
20Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 15 viď link
20Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 45 viď link
20Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 11-13 viď link
20Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 30-31 viď link
20Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 38 viď link
20Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 44 viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte