I.1. Sú na stránke spoločnosti zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Enerbyt s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015, dokument "výročná správa (1.časť)" link nefunkčný viď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
Priemer
4,34 b.
34MBB a.s.
mestská
3 b.čiastočne len výročné správy za roky 2018 a 2017 viď link
34Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016 viď link
36BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
36Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
36CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
36MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
36Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
36Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie iba výročná správa za rok 2018 - zverejnená až po termíne hodnotenia a kontroly viď link
36Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
36SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
36Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
36TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
36THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
36Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte