I.1. Sú na stránke spoločnosti zverejnené výročné správy za posledné tri roky dozadu?

 
Názov
Kategória
I.1
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
1MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie iba výročná správa za rok 2018 - zverejnená až po termíne hodnotenia a kontroly viď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
13MBB a.s.
mestská
3 b.čiastočne len výročné správy za roky 2018 a 2017 viď link
13Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016 viď link
Priemer
4,34 b.
15Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
15Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
15Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
15Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
15Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
15Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
15Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
15EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
15Enerbyt s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
15Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
15Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
15MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
15Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
15Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
15Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
15Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
15Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015, dokument "výročná správa (1.časť)" link nefunkčný viď link
15TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno v čase hodnotenia výročná správa za 2018 ešte nezverejnená, hodnotené správy za roky 2017 - 2015 viď link
15Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
15Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
15Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
6 b.ánoviď link
15Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
15Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.ánoviď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte