Názov
Kategória
III
V
VI
1BIONT, a.s.
štátna
64 %0 %13 %
1BPM, s.r.o.
mestská
40 %0 %13 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
80 %0 %18 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
40 %0 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %0 %17 %
6Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
60 %4 %40 %
7Hydromeliorácie, š.p.
štátna
80 %6 %0 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 %6 %19 %
7Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
59 %6 %22 %
7Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
40 %6 %18 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
82 %8 %0 %
12Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %11 %0 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %11 %0 %
12Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
60 %11 %0 %
15Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
82 %12 %0 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
64 %16 %28 %
17Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
36 %17 %18 %
17DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
0 %17 %18 %
17ENERGO-SK, a.s.
župná
32 %17 %0 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %17 %55 %
17Martinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %17 %0 %
17Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
0 %17 %17 %
17Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
45 %17 %33 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
68 %17 %13 %
17Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
20 %17 %13 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %17 %0 %
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
64 %17 %67 %
17Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 %17 %0 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %17 %44 %
17Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 %17 %0 %
17Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %17 %44 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
82 %18 %0 %
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
68 %18 %18 %
34Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
40 %19 %0 %
35MH Invest, s.r.o.
štátna
40 %21 %0 %
36Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
68 %22 %22 %
36Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
59 %22 %17 %
36KSP, s.r.o.
mestská
50 %22 %18 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
59 %22 %0 %
36Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %22 %0 %
36Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %22 %0 %
36Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
64 %22 %13 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %22 %27 %
36Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
55 %22 %22 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
18 %22 %22 %
36Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
45 %22 %22 %
36Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
60 %22 %18 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
80 %22 %25 %
36Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
100 %22 %13 %
50Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
77 %24 %7 %
51Letisko Sliač, a.s.
štátna
40 %26 %13 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %26 %0 %
53MsHK Žilina, a.s.
mestská
60 %28 %17 %
Priemer
53 %29 %19 %
54Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
55 %32 %50 %
54Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
27 %32 %18 %
56Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %33 %44 %
56Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
82 %33 %13 %
58Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
86 %35 %0 %
59Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
60 %36 %7 %
60Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
50 %38 %39 %
60Tepláreň Košice, a.s.
štátna
95 %38 %50 %
62Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
40 %39 %11 %
63Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
77 %42 %44 %
64Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
50 %43 %0 %
64Transpetrol, a.s.
štátna
77 %43 %11 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %44 %50 %
67Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
59 %49 %7 %
68Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
55 %50 %50 %
69Verejné prístavy, a.s.
štátna
100 %53 %13 %
70Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
40 %56 %0 %
71Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
73 %57 %17 %
72Železnice Slovenskej republiky
štátna
64 %58 %17 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
68 %60 %67 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %67 %0 %
75Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %69 %13 %
76Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
77 %71 %61 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
86 %72 %20 %
78Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
20 %78 %18 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %88 %67 %
80Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
73 %90 %13 %
81Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
55 %94 %30 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte