Názov
Kategória
I
III
IV
V
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %0 %15 %17 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %0 %39 %17 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %0 %45 %6 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %18 %17 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %13 %17 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %10 %11 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %18 %17 %
8Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %18 %34 %22 %
9Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %20 %17 %17 %
9Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %20 %28 %78 %
9Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %20 %20 %17 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %27 %36 %32 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %32 %8 %17 %
14Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %33 %18 %0 %
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %36 %33 %17 %
16BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %16 %0 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %40 %22 %39 %
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %40 %21 %26 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %40 %43 %17 %
16MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %40 %22 %21 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %40 %21 %19 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %40 %33 %22 %
16SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %40 %8 %0 %
16Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %40 %30 %56 %
16Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %40 %16 %6 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %40 %45 %17 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %41 %21 %26 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %41 %14 %67 %
29Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %45 %38 %17 %
29Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %23 %22 %
31KSP, s.r.o.
mestská
0 %50 %24 %22 %
31Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %50 %5 %22 %
31Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %50 %60 %38 %
31Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %50 %35 %43 %
Priemer
49 %53 %31 %29 %
35Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %55 %55 %50 %
35Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %55 %15 %32 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %55 %40 %22 %
35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %55 %50 %33 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %55 %28 %69 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %55 %40 %94 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %59 %20 %22 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %59 %28 %22 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %59 %18 %11 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %59 %18 %6 %
41Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %59 %50 %49 %
46Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %60 %51 %36 %
46Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %60 %30 %4 %
46Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %60 %13 %22 %
46MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %60 %36 %28 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %60 %41 %22 %
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %60 %25 %11 %
52BIONT, a.s.
štátna
31 %64 %40 %0 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %64 %30 %16 %
52Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %47 %88 %
52Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %64 %41 %17 %
52Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %64 %40 %22 %
52Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %64 %38 %44 %
52TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %64 %28 %17 %
52Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %64 %57 %58 %
60Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %68 %36 %22 %
60Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %68 %37 %18 %
60Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %68 %47 %17 %
60Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %68 %44 %60 %
64Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %73 %55 %57 %
64Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %73 %60 %90 %
66Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %77 %43 %71 %
66Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %77 %35 %24 %
66Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %77 %26 %42 %
66Transpetrol, a.s.
štátna
79 %77 %23 %43 %
70Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %80 %24 %6 %
70Rudné bane, š.p.
štátna
0 %80 %24 %0 %
70Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %80 %30 %22 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %82 %18 %18 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %82 %38 %8 %
73Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %82 %24 %33 %
73Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %82 %31 %12 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %86 %23 %72 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %86 %35 %35 %
79Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %95 %70 %38 %
80Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %100 %44 %22 %
80Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %100 %33 %53 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte