Názov
Kategória
I
III
IV
V
1KSP, s.r.o.
mestská
0 %50 %24 %22 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
0 %80 %24 %0 %
3Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %60 %30 %4 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %60 %36 %28 %
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %59 %20 %22 %
5Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %20 %17 %17 %
5Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %59 %18 %6 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %0 %39 %17 %
8MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %40 %22 %21 %
8SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %40 %8 %0 %
8Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %33 %18 %0 %
12Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %20 %28 %78 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %40 %21 %19 %
14Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %59 %28 %22 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %86 %35 %35 %
16BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %16 %0 %
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %23 %22 %
18Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %40 %30 %56 %
19Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %82 %38 %8 %
20BIONT, a.s.
štátna
31 %64 %40 %0 %
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %55 %15 %32 %
22TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %64 %28 %17 %
23ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %32 %8 %17 %
24Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %45 %38 %17 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %82 %18 %18 %
25Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %40 %16 %6 %
Priemer
49 %53 %31 %29 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %64 %30 %16 %
27Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %68 %47 %17 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %41 %21 %26 %
27Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %18 %34 %22 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %100 %44 %22 %
32Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %60 %13 %22 %
33DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %0 %15 %17 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %60 %41 %22 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %60 %25 %11 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %64 %38 %44 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %73 %55 %57 %
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %95 %70 %38 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %13 %17 %
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %82 %31 %12 %
37Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %40 %45 %17 %
42Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %0 %45 %6 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %50 %60 %38 %
42Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %80 %30 %22 %
42Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %82 %24 %33 %
46Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %77 %43 %71 %
46Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %55 %40 %22 %
46Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %77 %26 %42 %
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %20 %20 %17 %
50Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %64 %40 %22 %
50Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %59 %18 %11 %
52Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %40 %33 %22 %
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %100 %33 %53 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %80 %24 %6 %
54Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %40 %43 %17 %
54Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %18 %17 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %40 %22 %39 %
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %68 %37 %18 %
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %64 %57 %58 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %64 %41 %17 %
61Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %55 %40 %94 %
62Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %60 %51 %36 %
62Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %40 %21 %26 %
62Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %68 %44 %60 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %50 %35 %43 %
62Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %18 %17 %
62Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %73 %60 %90 %
68Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %36 %33 %17 %
69Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %68 %36 %22 %
69Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %59 %50 %49 %
71Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %55 %50 %33 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %10 %11 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %55 %55 %50 %
74Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %86 %23 %72 %
74Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %50 %5 %22 %
74Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %27 %36 %32 %
74Transpetrol, a.s.
štátna
79 %77 %23 %43 %
74Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %55 %28 %69 %
79Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %41 %14 %67 %
80Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %77 %35 %24 %
80Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %47 %88 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte